Loading...
You are here:  Home  >  Mr Green  >  Current Article

Nya geografiska regioner för Mr Green

By   /  October 20, 2016  /  No Comments

    Print       Email

Pressmeddelande i sin helhet nedan:

Mr Green: Mr Green rapporterar nya geografiska regioner

För att öka transparensen och jämförbarheten med konkurrenterna utökar Mr Green sin rapportering från tre till fyra geografiska regioner.

De nya geografiska regionerna är: Norden; Västeuropa; Central-, Öst- och Sydeuropa samt Övriga världen. Tidigare har Mr Green rapporterat
Norden, Övriga Europa och Övriga världen.

Förändringen har ingen effekt på Mr Greens tidigare rapporterade intäkter, EBITDA, rörelseresultat eller resultat före eller efter skatt, ochhar heller ingen effekt på balansräkningen eller redovisade kassaflöden. Mr Green har retroaktivt omräknat regionerna, se bilaga 1.

De nya regionerna tillämpas från och med tredje kvartalet 2016. Rapporten för tredje kvartalet publiceras den 28 oktober kl. 8.30.

    Print       Email
  • Published: 5 years ago on October 20, 2016
  • By:
  • Last Modified: October 27, 2016 @ 2:45 pm
  • Filed Under: Mr Green
  • Tagged With: