Loading...
You are here:  Home  >  Nyheter  >  Current Article

Kraftig valutamedvind för Unibet

By   /  October 4, 2016  /  No Comments

    Print       Email

Pundet har utvecklats svagt sedan BREXIT och eftersom Unibets redovisningsvaluta är pund får detta effekt i resultaträkningen och balansräkningen. Under 2015 var situationen den motsatta med kraftig valutamotvind. Notera att Unibet är en vinnare av svagt pund eftersom stora delar av personalkostnaderna ligger i pund då bolagets huvudkontor ligger i London.

Pressmeddelande i sin helhet nedan:

Valutakurser för tredje kvartalet 2016

Valutaeffekten netto av Unibet Groups viktigaste valutor gentemot rapporteringsvalutan GBP framgår av tabellerna nedan. Även om detta inte har någon väsentlig inverkan på den underliggande utvecklingen i Unibet Groups verksamhet, påverkas det redovisade resultatet vid omräkning till GBP.

Den vägda genomsnittliga effekten av GBP mot Unibet Groups viktigaste valutor var en positiv effekt på spelöverskottet på cirka 14-15 procent mellan tredje kvartalet 2015 och tredje kvartalet 2016.

Valutakurser balansräkningen:
Kurs mot GBP 30-Sep-15 30-Sep-16 Helår år från år 
SEK 12.740 11.174 12.3%
NOK 12.897 10.437 19.1%
EUR 1.354 1.161 14.3%
DKK 10.101 8.654 14.3%
AUD 2.158 1.702 21.1%
Genomsnittliga valutakurser resultaträkningen:
Kurs mot GBP Genomsnitt
kv 3 15
Genomsnitt
kv 3 16
Helår år från år 
SEK 13.149 11.194 14.9%
NOK 12.738 10.934 14.2%
EUR 1.394 1.177 15.6%
DKK 10.405 8.760 15.8%
AUD 2.137 1.732 19.0%
    Print       Email
  • Published: 5 years ago on October 4, 2016
  • By:
  • Last Modified: October 4, 2016 @ 10:56 am
  • Filed Under: Nyheter, Unibet
  • Tagged With: