Loading...
You are here:  Home  >  Nyheter  >  Current Article

Unibet betalar tilläggsköpeskilling för Igame Group

By   /  October 3, 2016  /  No Comments

    Print       Email

Pressmeddelandet i sin helhet nedan:

Tilläggsköpeskilling utbetalad till de tidigare ägarna av iGame Group

Unibet Group plc har idag betalat den andra och sista tilläggsköpeskillingen på 12,5 miljoner EUR till de tidigare ägarna av iGame Group. I enlighet med villkoren i köpeavtalet från den 7 augusti 2015 kunde ett maximalt belopp om 12,5 miljoner EUR utbetalas den 30 september 2016 baserat på iGame Groups resultat till och med den 30 juni 2016. Dessa mål har uppnåtts i sin helhet.

Kostnaden för en maximal tilläggsköpeskilling om 20 miljoner EUR reserverades fullt ut i Unibet Groups bokslut per den 31 december 2015 så denna utbetalning kommer inte påverka det redovisade resultatet för 2016.

    Print       Email
  • Published: 5 years ago on October 3, 2016
  • By:
  • Last Modified: October 3, 2016 @ 10:44 am
  • Filed Under: Nyheter, Unibet
  • Tagged With: