Loading...
You are here:  Home  >  Analyser  >  Current Article

SEB rekar köp i Unibet trots insynsförsäljningar

By   /  September 6, 2016  /  No Comments

    Print       Email

Unibet lockar trots insidersälj

Spelbolaget Unibet var en stor favorit under fjolåret. Aktien steg hela 75 procent under 2015. Men i år har utvecklingen varit dyster. Sedan årsskiftet är aktien ned dryga 27 procent. Insiderförsäljningar har även lagt sordin på stämningen. Nedgången har dock öppnat upp ett köpläge i Unibet-aktien enligt banken SEB.

Anders Ström, styrelseordförande i Unibet, sålde nyligen 1,5 miljoner aktier i spelbolaget. Transaktionen motsvarade omkring 0,7 procent av kapitalet. Efter avyttringen äger Anders Ström fortfarande 10,3 miljoner aktier eller sammanlagt 4,5 procent av kapitalet. En annan institutionell ägare passade även på att sälja 6,9 miljoner aktier i Unibet.

Trots försäljningarna från en insynsperson och en större ägare är banken SEB positiva till Unibet. Det är framförallt värderingen som lockar i spelbolaget. Unibet handlas enligt bankens egna prognoser på ett p/e-tal om 18,8 gånger för innevarande år.

Samtidigt bedöms den fria kassaflödesgenereringen uppgå till 7,2-7,9 procent för prognosåren 2016-2018. För ett tillväxtbolag av Unibets kaliber är det attraktivt anser banken. Det är även att betrakta som attraktivt i jämförelse med börsens genomsnitt.

Rapporten för det andra kvartalet var emellertid svagare än förväntat. Men intäkterna växte organiskt med 29 procent. Tillväxten ägde rum på bekostnad av marginaler och rörelseresultatet minskade med 1 procent. Minskningen kommer dock efter ett starkt fjolår där resultatet dubblerats jämfört med det under första kvartalet.

För helåret räknar SEB med en tillväxt i rörelseresultatet om 40 procent för i år och 26 procent för 2017. Nya regleringar inom spelsektorn förväntas ge ett resultatmässigt bakslag 2018. I ett längre perspektiv bedömer dock banken att regleringarna är positiva eftersom tillväxten då kan accelerera samtidigt som kostnaderna för marknadsföring kan minska. Men ett stabilt regelverk bör även medföra en lägre riskpremie på värdering av aktierna i spelsektorn.

Rekommendationen är köp och Unibet ingår i bankens Nordic Select.

Källa: SEB

    Print       Email
  • Published: 5 years ago on September 6, 2016
  • By:
  • Last Modified: September 6, 2016 @ 3:14 pm
  • Filed Under: Analyser
  • Tagged With: