Loading...
You are here:  Home  >  Unibet  >  Current Article

Valutavinden har vänt för Unibet

By   /  July 1, 2016  /  No Comments

    Print       Email

Unibet hade ordentlig valutamotvind under 2015, men detta har nu reverserats för Q2 2016. Pundet har sedan fortsatt att tappa mark efter BREXIT, så effekten kommer troligtvis att prägla hela 2016.

Valutakurser för andra kvartalet 2016

Valutaeffekten netto av Unibet Groups viktigaste valutor gentemot rapporteringsvalutan GBP framgår av tabellerna nedan. Även om detta inte har någon väsentlig inverkan på den underliggande utvecklingen i Unibet Groups verksamhet, påverkas det redovisade resultatet vid omräkning till GBP.

Den vägda genomsnittliga effekten av GBP mot Unibet Groups viktigaste valutor var en positiv effekt på spelöverskottet på cirka 6 – 7 procent mellan andra kvartalet 2015 och andra kvartalet 2016.

Valutakurser balansräkningen:
Kurs mot GBP 30-Jun-15 30-Jun-16 Helår år från år
SEK 12.953 11.403 12.0%
NOK 12.357 11.253 8.9%
EUR 1.406 1.210 13.9%
DKK 10.487 9.001 14.2%
AUD 2.045 1.806 11.7%
Genomsnittliga valutakurser resultaträkningen:
Kurs mot GBP Genomsnitt
kv 2 15
Genomsnitt
kv 2 16
Helår år från år
SEK 12.890 11.797 8.5%
NOK 11.870 11.847 0.2%
EUR 1.386 1.272 8.3%
DKK 10.344 9.460 8.5%
AUD 1.970 1.927 2.2%
    Print       Email
  • Published: 6 years ago on July 1, 2016
  • By:
  • Last Modified: July 7, 2016 @ 10:51 am
  • Filed Under: Unibet
  • Tagged With: