Loading...
You are here:  Home  >  Betsson  >  Current Article

Betsson rasar över 20% på vinstvarning

By   /  June 28, 2016  /  No Comments

    Print       Email

Betsson släpper på morgonen en vinstvarning och marknaden reagerar oerhört starkt. Vid 09:30 har aktien tappat över 20% på en börs som annars stiger 2.5% dagen efter brexit-kollapsen. Intressant är att Unibet endast tappar 0.66%, och NetEnt/Evolution/LeoVegas samtliga stiger. Börsen tycks se Betssons vinstvarning som företagsspecifik snarare än att branschen har problem eller att det har med EM att göra.

Åter till Betssons vinstvarning. Intäkterna uppskattas till mellan 920 mkr och 945 mkr. Räknat från mitten av intervallet är detta 8% högre än förra året. Rörelseresultatet förväntas komma in på mellan 140 mkr och 175 mkr, jämfört med 214 mkr förra året. Detta innebär en minskning med hela 26%. Enligt bolaget beror allt detta på ofördelaktiga valutor, lägre omsättning på flertal marknader, förluster på en viss strategisk marknad samt att Betsson har stängt ett antal europeiska marknader senaste 12 månaderna. Vilka dessa marknader är framgår inte. Det är  anmärkningsvärt att Betsson inte ger denna information till aktieägarna, speciellt som uppenbarligen har påverkan på intäkterna och/eller förändrar riskprofilen för Betsson.

Att intäkterna endast ökar med 8% är anmärkningsvärt;

  • Europebet bidrar till Q2 2016 men inte Q2 2015. I Q1 2016 bidrog Europebet med 94 mkr i intäker och 35.5 mkr i resultat. Om vi drar bort 80 mkr respektive 30 mkr för Europbet för Q2 2016 (här är vi snälla, det är mindre än Q1 trots att Europebet uppvisar stark tillväxt. Men säsongsvariation och valutor får oss att vara konservativa), kommer intäkterna/resultatet in på 852/129mkr. Detta innebär en minskning med 1% på intäkterna och 40% på resultatet!
  • Q2 2016 innefattar EM i fotbolls samt COPA America. Man ska inte överskatta enskilda turneringars påverkan, men det ligger givetvis i den positiva vågskålen för Betsson jämfört med förra året.

Det ska sägas att Betsson numera belastas av spelskattar i Tyskland, vilket belastar Q2 2016 i en Y/Y-jämförelse.

Sammanfattingsvis: Att minska rörelseresultatet med 40%, trots EM och Europbet, är mycket besvärande för Betsson och reser frågan. Är detta det nya Betsson? Vad kommer hända med lönsamheten när Holland och Sverige inför spelskatter?

Pressmeddelandet i sin helhet nedan:

Förväntade intäkter för det andra kvartalet 2016

Koncernens intäkter för det andra kvartalet 2016 förväntas uppgå till mellan 920 mkr och 945 mkr, och rörelseresultatet (EBIT) förväntas uppgå till mellan 140 mkr och 175 mkr. Lägre intäkter från sportboken och ofördelaktiga valutafluktuationer har påverkat koncernens intäkter och resultat negativt under det andra kvartalet. Intäkter från sportboken förväntas uppgå till mellan 205 mkr och 230 mkr, jämfört med 206,4 mkr för det andra kvartalet 2015.

Intäkterna är lägre än förväntat på grund av lägre omsättning på ett flertal marknader, samt förluster på en strategisk marknad. Dessutom har Betsson stängt ett antal europeiska marknader under de senaste tolv månaderna, som en följd av en mer konservativ hållning avseende vilka länder spelare accepteras från. Dessa begränsningar är också ett resultat av regulatoriska ändringar och oklar skattelagstiftning.

Valutakursfluktuationer förväntas ha en negativ påverkan på intäkterna om cirka 30 mkr. Intäktsminskningen har direkt påverkan på resultatet då en stor andel av kostnaderna är fasta.

– April och maj var utmanande månader för oss vad gäller sportboksmarginalen, men juni har börjat bättre och aktiviteten är i linje med vad vi förväntat oss. Det starka inflödet av nya kunder under fotbolls-EM 2016 kommer att gynna oss framöver. Betssons ambition är fortsatt att öka intäkterna från lokalt reglerade marknader och att fortsätta växa vår verksamhet långsiktigt, organiskt och genom förvärv, säger Ulrik Bengtsson, VD och Koncernchef, Betsson AB.

Betsson offentliggör sin delårsrapport för det andra kvartalet den 21 juli 2016.

 

Betsson hade vid 09:30 tappat drygt 20% på börsen.

    Print       Email