Loading...
You are here:  Home  >  Unibet  >  Current Article

Unibet: ‘Begränsad effekt av Brexit’

By   /  June 15, 2016  /  No Comments

    Print       Email

Unibet: “Relativt begränsad” UK-exponering, Brexit skulle ta tid – IR

Spelbolaget Unibets exponering mot Storbritannien är “relativt begränsad” och man bör notera att förestående folkomröstning gäller huruvida “Storbritannien ska eller inte ska inleda förhandlingar om att eventuellt lämna EU”. De eventuella förhandlingar som kan följa skulle i så fall pågå “fram till 2020” – först därefter kan man veta vilka “eventuella konsekvenser detta kan innebära”.

Det uppger Unibets IR- och presschef Inga Lundberg till SIX News via mail.

Lundberg medger att även om Storbritannien, där man har sitt huvudkontor, är en “viktig marknad” för Unibets del så är Norden och övriga europeiska marknader “betydligt mer viktiga” för spelbolaget.

I SIX News sammanställning över Stockholmsbörsens största brittiska exponeringar togs en 14-procentig andel av kundtillgodohavandena samt förvärvet Stan James Online upp som exponeringar mot Storbritannien.

Spelbolaget särredovisar dock inte sin omsättningsandel från landet, och SIX fråga om sådan uppgift lämnas utan svar från Unibet.

När det gäller det faktum att Unibet redovisar i brittiska pund så påpekar IR-chefen att Unibets intäkts- och kostnadsexponering ger bolaget en naturlig valutasäkring i GBP.

Den brittiska befolkningen folkomröstar den 23 juni kring huruvida landet bör bli kvar i EU eller om man bör lämna (Brexit).

När det gäller oddsen för själva omröstningen är Unibet ett av många spelbolag som erbjuder spel på eventet. Enligt Unibets uppgifter från gårdagskvällen låg spelbolagets odds då på 1,6 gånger pengarna för att britterna röstar för att stanna i EU medan ett röstutfall som stödjer Brexit gav 2,25 gånger pengarna.

Unibet-aktien har hittills 2016 haft en totalavkastning på -14,1 procent samtidigt som Stockholmsbörsens breda totalavkastningsindex SIXRX har tappat -5,9 procent.

    Print       Email
  • Published: 5 years ago on June 15, 2016
  • By:
  • Last Modified: June 22, 2016 @ 4:06 pm
  • Filed Under: Unibet
  • Tagged With: