Loading...
You are here:  Home  >  Betsson  >  Current Article

Få nyheter från Betssons kapitalmarknadsdag

By   /  May 27, 2016  /  No Comments

    Print       Email

Endast ett telegram nådde marknaden från Betssons kapitalmarknadsdag, vilket antingen betyder att inte så mycket intressant framkom, eller att bevakningen var mindre omfattande än föregående år från telegrambyråerna.

Följande telegram nådde dock marknaden från SIX.

Betsson: Spår över 70 % av intäkter fr reglerade markn 2020 – VD

STOCKHOLM (SIX) Spelbolaget Betsson spår att bolagets intäkter från reglerade marknader kommer att överstiga 70 procent till 2020. Andelen intäkter från reglerade marknader ligger i dagsläget på cirka 15 procent.

Det framgick när vd Ulrik Bengtsson gav en uppdatering kring pågående regleringar runt om i Europa vid dagens kapitalmarknadsdag.

Vidare förklarade han att så som Betsson förväntar sig att regleringar kommer att påverka lönsamheten är att ebit-marginalerna kommer sjunka medan absolut ebit kommer att öka. Han kallade den bilden för “steady state post regulation” på engelska, alltså det stabila läget efter att regleringarna trätt i kraft.

I Holland förväntar man sig fortfarande en skattesats på 29 procent. Här spår Betsson att ebit-marginalen kommer att minska med 20-25 procentenheter.

I Sverige, där man förväntar sig en skattesats på 20 procent, spår Betsson att ebit-marginalen kommer pressas med ungefär 3-8 procentenheter.

I Norge, där man också väntar sig en skattesats om 20 procent, tror man att ebit-marginalen kommer att minska med 0-5 procentenheter.

Ulrik Bengtsson var dock noggrann med att påpeka att dessa beräkningar kan kommer att ändras då det kan svänga snabbt i regleringsdiskussionerna. Betsson kommer då att behöva anpassa sina beräkningar därefter. De siffror som visades upp i dag baserades på Betssons egna antaganden samt information från H2 Gambling Capital.

Marknadstillväxten väntas öka i takt med att regleringarna kommer på plats.

I Holland förväntar man sig att marknadstillväxten ökar från +4 till +14 procent. I Sverige spår man att tillväxttakten ökar från +5 till +9 procent och i Norge från +8 till +11 procent.

“Men tillväxtökningen kommer inte direkt utan det tar något år. Det är under det första och andra året efter regleringen som det gäller att ta marknadsandelar”, sade Bengtsson.

Vidare hävdade vd:n att det är vid en skattesats på 15 procent eller lägre som kanaliseringen blir som högst. Kanalisering innebär hur mycket av de spelade pengarna i ett land som faktiskt faller inom det reglerade licenssystemet.

Storbritannien fick tjäna som ett bra exempel, där skattesatsen är just 15 procent och kanaliseringsgraden är 95 procent. Frankrike togs upp som ett sämre exempel. Där är skattesatsen över 40 procent och kanaliseringsgraden uppgår till 68 procent.

    Print       Email
  • Published: 5 years ago on May 27, 2016
  • By:
  • Last Modified: June 3, 2016 @ 4:12 pm
  • Filed Under: Betsson
  • Tagged With: