Loading...
You are here:  Home  >  Mr Green  >  Current Article

Generöst optionsprogram för de anställda i Mr Green

By   /  April 22, 2016  /  No Comments

    Print       Email

Igår var det bolagsstämma för Mr Green och bland annat behandlades ett nytt optionsprogram för de anställda, och det ser ut som ett förmånligt optionsprogram för de anställda:

 • Optionerna tillfaller personalen vederlagsfritt. I det tidigare programmet fick deltagarna erlägga 50 öre per option.
 • Teckningskursen blir 130% av den genomsnittliga betalningskursen under ett fönster om 10 dagar. Detta fönster kommer att infinna sig inom två månader från bolagsstämman. I förra programmet skulle aktien öka med 100%.
 • Aktierna kan tecknas i april/maj 2019, det vill säga om tre år.
 • Antalet aktier uppgår till 1 020 000, motsvarande en utspädning om cirka 2.77%
 • Med tidigare optionsprogram till anställda och ledningen blir den maximala utspädningen 7.20%.
 • Av dessa 7.20% avser 3.76% ett optionsprogram från 2014. Vi det tillfället handlades Mr Green till dagens kurser, runt 34 kronor, och programmet hade en teckningskurs på det dubbla, det vill säga 68 kronor. Programmet avslutas i april 2017, och realistiskt kommer inte optionerna att vara ‘in the money’. Optionsprogrammet för styrelseledamöterna lyckas jag inte hitta.
 • Kvarstår en utspädning om 3.44% vilket är mer normalt.

Tillbaka till det precis beslutade optionsprogrammet:

 • Ponera att den genomsnittliga betalkursen blir dagens kurs, 35 kronor. Optionerna strikar vid 130% av 35, dvs 45.5.
 • Detta motsvarar en årlig ökning av 9%
 • Om aktien ökar med 15% årligen, vilket måste vara någon sorts rimlig förväntan på ett bolag som har betydligt högre risk än marknaden (operationella, skattemässiga, legala och dålig historik), så slutar kursen på 53 kronor.
 • Vid 53 kronor är optionerna värda 7.5 kronor.
 • Om bolaget skulle återfå pengarna i Österrike, vilket är bolagets uppfattning, skulle antagligen optionsprogrammet vara i hemma endast på denna nyhet. Förvisso vore det rimligt att förvänta sig en extrautdelning vilket skulle belasta optionsinnehavarna.
 • På ett program om 1 020 000 optioner kan antas att de båda direktörerna erhåller cirka 175 000 – 200 000 optioner vardera, vilket vid en normal utveckling skulle innebära 1 500 000 kronor vardera i riskfri ersättning vid 200 000 optioner.

Det finns betydligt ‘värre’ optionsprogram på marknaden ska sägas, och det är mycket möjligt att optionsprogrammet kompenserar för en något lägre lön till de anställda, utifall bolaget inte skulle erbjuda ett optionsprogram. Men med tanke på den nedpressade kursen i Mr Green och dess tidigare optionsprogram som krävde 100% värdeökning samt att man fick betala för optionerna, är det nyss klubbade optionsprogrammet för generöst för de anställda.

 

    Print       Email