Loading...
You are here:  Home  >  Betsson  >  Current Article

Betsson förändrar sin rapportering för marknader

By   /  April 8, 2016  /  No Comments

    Print       Email

Betsson har beslutat att förändra sin rapportering för sina geografiska marknader. Anledningen till förändringen är att ‘uppnå en bättre transparens’ samt en “förbättra korrelationen mellan den externa rapportering och hur ledningen utvärderar verksamheten’. Utöver detta kommer B2B att särredovisas på kvartalsnivå och inte endast i årsredovisningen som är fallet nu.

Betsson släpper sin rapport för Q1 2016 den 20 april. Detta blir den första presentationen för Ulrik Bengtsson, som nyligen blev VD för Betsson AB. Bengtsson är sedan tidigare VD för Betsson Malta. Pressmeddelande i sin helhet nedan:

Förändring av redovisningsklassificeringar och omräknade kvartalstabeller för Betsson

Betsson har en hög ambition när det gäller att leverera korrekt och relevant information för att säkerställa att investerare har goda förutsättningar att göra en rättvis utvärdering av bolaget.

För att uppnå en bättre transparens mellan Betsson och dess konkurrenter, och en förbättrad korrelation mellan den externa rapporteringen och hur ledningen utvärderar verksamheten, så har Betsson beslutat att ändra sina redovisningsmetoder gällande B2B och B2C samt geografiska regioner. Från och med nu kommer informationen om segmenten B2B och B2C att slås ihop och information om våra största B2B-samarbeten kommer att presenteras kvartalsvis i delårsrapporten istället för en gång per år i årsredovisningen. Nya geografiska regioner kommer också att införas.

Förändringarna i klassificeringen har inte någon effekt på Betssons tidigare rapporterade intäkter, EBITDA, rörelseresultat, eller resultat före och efter skatt, och inte heller har det någon effekt på balansräkningen eller redovisade kassaflöden. Betsson har retroaktivt omräknat posterna som påverkas av omklassificeringen, se bilaga A.

Dessa omgrupperingar tillämpas från den 1 januari 2016.

    Print       Email