Loading...
You are here:  Home  >  Nyheter  >  Current Article

Unibet betalar tilläggsköpeskilling för Igame

By   /  March 31, 2016  /  No Comments

    Print       Email

Igame tycks tuffa på bättre eller enligt plan. Pressmeddelande i sin helhet nedan:

Tilläggsköpeskilling utbetalad till de tidigare ägarna av iGame Group

Unibet Group plc har idag betalat den första tilläggsköpeskillingen på 7,5 miljoner EUR till de tidigare ägarna av iGame Group. I enlighet med villkoren i köpeavtalet från den 7 augusti 2015 kunde ett maximalt belopp om 7,5 miljoner EUR utbetalas den 31 mars 2016 om iGame Group
uppfyllde sina finansiella mål för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2015. Dessa mål har uppnåtts i sin helhet.

Den kvarvarande tilläggsköpeskillingen uppgående till högst 12,5 miljoner EUR kommer att utvärderas senast den 30 september 2016, baserat på iGame Groups resultat till och med den 30 juni 2016. Under första kvartalet 2016, har iGame Group fortsatt att utvecklas starkt. Kostnaden för en maximal tilläggsköpeskilling om 20 miljoner EUR reserverades fullt ut i Unibet Groups bokslut per den 31 december 2015 så denna utbetalning kommer inte påverka det redovisade resultatet för 2016.

 

    Print       Email