Loading...
You are here:  Home  >  Net Entertainment  >  Current Article

NetEnt vinner skattetvist mot Skatteverket

By   /  March 10, 2016  /  No Comments

    Print       Email

Den långdragna skattetvisten mellan NetEnt och Skatteverket är nu över, efter att Kammarrätten beslutat till NetEnts fördel. Skatteverket hade krävt 94.4m SEKi skatt för perioden 2007-2010, då Skatteverket hävdat att dessa vinster ska skattas i Sverige och inte på Malta. Den centrala frågan var huruvida NetEnts huvudsakliga verksamhet kunde anses ligga i Sverige, och inte i Malta som NetEnt hävdat. Under den period som avses var NetEnts närvaro i Malta betydligt mindre än idag.

NetEnt har varit säkra i sin uppfattning och inte reserverat för skattebeloppet. Beslutet får således ingen resultatpåverkan. Hela pressmeddelandet nedan:

Kammarrätten beslutar till NetEnts fördel i skattetvist

NetEnt AB (publ) har erhållit beslut från Kammarrätten gällande tidigare meddelad tvist med Skatteverket. Kammarrätten har bifallit NetEnts överklagande och upphäver förvaltningsrättens dom samt Skatteverkets omprövningsbeslut. NetEnt kommer att erhålla 1,8 MSEK i ersättning för rättegångskostnader men beslutet har i övrigt ingen påverkan på koncernens redovisade resultat eller finansiella ställning.

Kammarrättens beslut gäller tidigare eventuellt tillkommande skatter om totalt cirka 94,4 MSEK avseende räkenskapsåren 2007-2010, ett belopp som NetEnt under pågående tvist redovisat som en ansvarsförbindelse.

NetEnt har tillsammans med juridiska expertrådgivare hela tiden gjort bedömningen att bolaget följt gällande lagar för beskattning av bolagets verksamhet och har inte gjort några reserveringar i samband med detta ärende. Därför kommer beslutet inte att ha någon påverkan på koncernens redovisade resultat eller finansiella ställning, utöver erhållen ersättning för rättegångskostnader.

NetEnt och dess juridiska ombud anser att domen skildrar den syn på förhållandena som bolaget gjort gällande under hela processen.

    Print       Email