Loading...
You are here:  Home  >  LeoVegas  >  Current Article

Bekräftat: LeoVegas till börsen den 17 mars

By   /  March 4, 2016  /  No Comments

    Print       Email

Efter lång tid att spekulationer och rykten är det nu klart att LeoVegas noteras på Nasdaq First North Premier den 17 mars. Erbjudandet omfattar 26-27% av aktierna i LeoVegas, med möjlighet för säljarna att utöka erbjudandet till 33% av antalet aktier.

 • LeoVegas tar samtidigt in pengar, mellan 5.8 – 6.7 miljoner aktier är nyemitterade. Vid kursen 32 kronor innebär detta att bolaget tillförs 185 – 214 miljoner.
 • Prisintervallet är satt till 28-32 kronor. Med tanke på intresset och alla rykten som föregått denna notering är det mycket troligt att det blir det högsta prisintervallet.
 • Givet priset 32 kronor och att övertilldelningen utnyttjas till fullo uppgår erbjudandet till 1 035 miljoner kronor.
 • Marknadsvärdet på LeoVegas blir 3 190 miljoner kronor.
 • Runt 40% av erbjudandet är garanterat av så kallada ’Cornerstone Investors’.
 • Bolagets omsättning för 2015 uppgick till drygt €83m, motsvarande 767 miljoner SEK. Tillväxten senaste tre senaste åren uppgår till 124, 130 respektive 234% vilket förklarar den höga värderingen på P/S.
 • LeoVegas är endast marginellt vinstdrivande, men detta skall inte överdrivas eftersom bolaget har gått all in på tillväxt, vilket är naturligt.
 • Bolagets målsättning är en omsättning om €300m år 2018 och att växa mer än marknaden. Detta motsvarar en årlig tillväxt om i snitt 53% för nästkommande tre år.
 • Målsättningen är att dela ut 50% av resultatet till aktieägarna.

Bolaget kommer att ha en noterbart hög nettokassa efter emissionen eftersom bolaget så sent som i början av 2015 tog in pengar.

Anmälan sker genom SEB, Carnegie, Avanza och Nordnet.

Räkna med minimal tilldelning eftersom

 • Intresset är enormt
 • 40% av erbjudandet redan är garanterat
 • 1 miljard SEK kan tyckas mycket, men kommer att sväljas i ett nafs av investerare
 • Gynnsamt IPO-klimat
 • Spelaktier har gått mycket startkt senaste åren även fast sektorn uppvisade påfallande svaghet under nedgångne senast, med detta är nog redan glömt.

Läs mer på nyemissioner.se

Läs mer hos LeoVegasgroup.com

Läs prospektet

    Print       Email