Loading...
You are here:  Home  >  Betsson  >  Current Article

Betsson betalar 113mkr i retroaktiv skatt i Tyskland – söker licens

By   /  February 3, 2016  /  No Comments

    Print       Email

Betsson meddelar på eftermiddagen att de frivilligt kommer att betala 113mkr i retroaktiv skatt för Tyskland, för perioden 1 juli 2012 – 31/12 2015, för att samtidigt söka licens. Betsson medger att de finner skattekravet oriktigt, men vill samtidigt inte försaka sina chanser att få licens. Den retroaktiva spelskatten avser endast sportspel, och räknas på 5% av omsättningen inom sportspel.

Skattebelastningen ligger årligen på runt 35mkr, räknat på Q4 2015. Aktiekursen backade ungefär 1% på beskedet, men totalt för dagen är aktien ned 2.7%. Mer i pressmeddelande:

Betsson betalar till tyska myndigheter

Betsson ser stora möjligheter i en framtida reglerad tysk spelmarknad och kommer därför ansöka om spellicens där så fort det blir möjligt. Mot bakgrund av detta deklarerar Betsson nu för historisk skatt på sportspel och betalar in c:a 113 mkr till den tyska staten. Betsson bedömer alltjämt att skattskyldighet inte föreligger men väljer att deklarera för att inte särbehandlas negativt i en kommande licensprocess.

Betsson bedömer att den tyska spelmarknaden för internetspel kan komma att bli en av de största i Europa och avser därför att ansöka om en spellicens i Tyskland. Tyskland har ännu inte givit ut några licenser och antalet licenser är maximerat till 20 st, men Betsson bedömer att spellicenser kommer att ges ut i framtiden även om ingen tidplan kommunicerats för detta. I samband med detta lämnar Betsson in skattedeklaration för spelskatt i Tyskland avseende perioden 1/7 2012 till 31/12 2015. Därefter avser Betsson deklarera för spelskatt i Tyskland månatligen. De deklarationer som nu lämnas in leder till att Betsson sannolikt kommer att överföra c:a 113 mkr till tyska staten, varav 8,7 mkr upparbetats under det fjärde kvartalet och resterande utgör ett engångsbelopp avseende tidigare kvartal.

Den tyska sportspelsskatten är omsättningsbaserad och uppgår till fem procent av tyska spelares satsade belopp. Betsson anser att Tyskland inte har rätt att ta ut skatt av bolag i ett annat EU-land som inte har någon verksamhet i Tyskland. Mot bakgrund av detta bedömer Betsson alltjämt att skattskyldighet inte föreligger men väljer ändå att deklarera för att inte särskiljas från andra bolag som sökt eller kommer att söka licens.

Betsson avser att rättsligt pröva frågan om huruvida skattskyldighet gäller för bolaget.

    Print       Email