Loading...
You are here:  Home  >  Unibet  >  Current Article

Valutamotvinden fortsätter för Unibet

By   /  January 6, 2016  /  No Comments

    Print       Email

Det starka pundet ställer till det för Unibets siffror, som rapporteras i brittiska pund. Framförallt norska kronan har utvecklats svagt mot pundet under Q4 på grund av det låga oljepriset. Unibet väljer att presentera valutasiffrorna inför kommande rapport för Q4.

Glöm dock inte att utdelningen sker i pund, så det man förlorar på gungorna tar man ibland hem på karusellen. Pressmeddelande i sin helhet nedan:

 

Valutakurser för fjärde kvartalet 2015

Unibet Groups redovisningsvaluta GBP har fortsatt att stärkas kraftigt mot Unibet Groups övriga viktigaste valutor vilket visas i tabellerna nedan. Även om detta inte har någon väsentlig inverkan på den underliggande utvecklingen i Unibet Groups verksamhet, påverkas det redovisade resultatet vid omräkning till GBP.

Den vägda genomsnittliga förstärkningen av GBP mot Unibet Groups viktigaste valutor är cirka 11 procent mellan fjärde kvartalet 2014 och fjärde kvartalet 2015.

Valutakurser balansräkningen:
Kurs mot GBP 31-Dec-14 31-Dec-15 Helår år från år
SEK 12.059 12.521 -3.8%
NOK 11.609 13.084 -12.7%
EUR 1.284 1.362 -6.1%
DKK 9.559 10.168 -6.4%
AUD 1.904 2.030 -6.6%

Genomsnittliga valutakurser resultaträkningen:
Kurs mot GBP Genomsnitt kv 4 14 Genomsnitt kv 4 15 Helår år från år
SEK 11.762 12.882 -9.5%
NOK 10.906 12.936 -18.6%
EUR 1.267 1.385 -9.3%
DKK 9.432 10.334 -9.6%
AUD 1.852 2.105 -13.7%
    Print       Email
  • Published: 6 years ago on January 6, 2016
  • By:
  • Last Modified: January 26, 2016 @ 7:03 pm
  • Filed Under: Unibet
  • Tagged With: