Loading...
You are here:  Home  >  Unibet  >  Current Article

Ny CFO i Unibet

By   /  December 21, 2015  /  No Comments

    Print       Email

Efter fem år väljer Unibets CFO, Graham Stretch, att lämna Unibet. Han tillträdde efter att Henrik Tjärnström gick från CFO till CEO. Pressmeddelandet i sin helhet nedan:

Förändring av CFO i Unibet Group plc

Efter fem framgångsrika år som Chief Financial Officer i Unibet Group har Graham Stretch beslutat att frånträda sin befattning den 31 mars 2016. Efter en omfattande sökprocess som omfattat både externa och interna kandidater kommer Graham att ersättas av Albin de Beauregard, för närvarande chef för Internrevision inom Unibet-koncernen. För att säkerställa en smidig övergång så kommer Graham att fortsätta att vara tillgänglig i en rådgivande roll för att stödja koncernens strategiska projekt även efter detta datum.

“Jag vill tacka Graham för hans bidrag till den framgångsrika utvecklingen av koncernen under de senaste fem åren och jag är tacksam för att han kommer att hjälpa till med en smidig övergång för Albin”, säger Henrik Tjärnström, CEO Unibet.

Albin de Beauregard började inom Unibet Group 2011 i samband med förvärvet av EurosportBet där Albin var Chief Financial Officer. Andra befattningar Albin har haft inom koncernen har varit Chief Financial Officer France, Strategic Finance Project Manager och senast chef för Internrevision.

Albin de Beauregard har en masterexamen i ekonomi och redovisning från Ecole Supérieure de Commerce Et de Management, en fransk “Grande Ecole”. Han började sin karriär 2004 i Bouygues-koncernen, en fransk diversifierad koncern inom bygg, media och telekom, som IR-medarbetare för dotterbolaget TF1. År 2007 blev han Investment Manager på Serendipity Investment, en private equity-fond som ägs av Bouygues och Artémis (holdingbolag för Pinault familjen). År 2009 tog han över ansvaret för ekonomiavdelningen på EurosportBet.

“Jag är mycket nöjd med att Albin tar över som CFO då han har djup kunskap om koncernen och har visat att han kan leverera utomordentligt värde i de olika roller han har haft inom koncernen sedan 2011”, säger Henrik Tjärnström.

    Print       Email
  • Published: 6 years ago on December 21, 2015
  • By:
  • Last Modified: January 26, 2016 @ 6:52 pm
  • Filed Under: Unibet
  • Tagged With: