Loading...
You are here:  Home  >  Betsson  >  Current Article

Hedgefond till attack mot Betsson

By   /  December 18, 2015  /  No Comments

    Print       Email

Enligt Dagens Industri cirkulerar en rapport inom finanskretsar där Betssons anklagas för smutsiga affärer i Georgien. Rapporten ska enligt tidningen vara beställd av en  hedgefond som förmodligen har gått kort i aktien. Förfarandet skulle i så fall påminna om hedgefonden Muddy Waters aktion i Telia nyligen. Rapportens huvudtes är att en av säljarna i Europe-Bet, som Betsson förvärvade i juni 2015 för $85m, ska ha varit en bulvan för en viss Khvicha Makatsaria som, enligt rapporten, ska ha varit inblandad i flera kontroversiella och tvivelaktiga affärer tidigare. Anklagelserna skulle alltså vara att Betsson, medvetna eller omedvetna, indirekt eller direkt har haft delaktighet i korruption eller penningstvätt. Eftersom rapporten inte är tillgänglig för allmänhet och tycks vara skriven med ett syfte att disskreditera Betsson, får man ta dessa uppgifter med försiktighet.

Betssons VD Pontus Lindwall har läst rapporten och påstår att den innehåller flera felaktigheter och bestrider påståendena.

Läs mer i artikel från Dagens Industri.

Betsson väljer att även bemöta anklagelserna och rykten med följande pressmeddelande:

I juli 2015 förvärvade Betsson den georgiska privatägda speloperatören Europe-Bet genom att förvärva bolaget Chempionebi 111 LLC. Nu sprids ett anonymt dokument som innehåller felaktiga uppgifter och osanningar kring affären, sannolikt i syfte att smutskasta Betsson.

Betsson har anledning att tro att en aktör, med syfte att göra ekonomisk vinning genom blankning av Betssonaktien, vill misskreditera företaget. Detta är något som Betsson ser mycket allvarligt på, särskilt då många småsparare äger aktier i företaget.

Förvärvet av Europe-Bet har genomförts efter grundlig due diligence där också en särskild granskning gjorts av säljarna. Inga av undersökningarna har resulterat i fakta som talat emot förvärvet.

När Betsson fick reda på att grundlösa rykten spreds kontaktades både Stockholmsbörsen och Finansinspektionen. Betsson undersöker nu möjligheter att vidta legala åtgärder mot dokumentets upphovsman och mot den fond som sprider detta dokument i syfte att manipulera kursen för egen ekonomisk vinning.

Betssons aktie backar drygt 3% på fredagen.

    Print       Email
  • Published: 6 years ago on December 18, 2015
  • By:
  • Last Modified: December 18, 2015 @ 11:53 am
  • Filed Under: Betsson, Nyheter
  • Tagged With: