Loading...
You are here:  Home  >  Mr Green  >  Current Article

Nedskrivningar präglar Mr Greens Q3-rapport

By   /  November 6, 2015  /  No Comments

    Print       Email
 • Intäkterna ökar med 19.6%.
 • Tar nedskrivning på 81.6 msek för Österrike för att ’kostnadsföra samtliga eventuella kostnader’. I presentationen sägs att detta täcker upp ’worst case’ scenario, dvs att bolaget är skatteskyldiga i Österrike. Skattesatserna är för övrigt oattraktia i Österrike, betydligt högre än UK och Italien.
 • Tar nedskrivning på 25.9 msek för Social Thrills, avvecklar därmed satsning på ’social casino’. Denna nedskrivning är anmärkningsvärd då bolaget så sent som i april 2015 ökade sin ägarandel i Social Thrills genom att köpa ut partnern, tillika sin tidigare huvudägare, Transferator. Dessa två nedskrivningarna påverkar inte kassaflödet.
 • EBIT -82.7 msek, justerad EBITDA 40.8 msek (42.4), ned 3.7% från förra året.
 • Avser att flytta till Nasdaq Stockholm från Aktietorget.
 • Antalet anställda 159 (145) samt 38 (34) konsulter.

Övrigt

 • Bolagets spelskatter uppgår till 8.1 msek att jämföra med 370 000 sek förra året. Detta är en konsekvens av bolagets spellicens i Italien och Storbritannien.
 • Marknadsföringen har minskat mot förra året, vilket är ett trendbrott. Ned från 58.8 msek till 56.6 msek. Som andel av spelöverskottet har MF minskat till 28.1%, ned från 34.9%.
 • Bolaget menar fortfarande att de har rätt i sin uppfattning om Österrike, men kommer att kostandsföra eventuella spelskatter fortlöpande. Tidigare valde man att endast reservera för dessa kostnaderna men inte ta dem i resultaträkningen. Detta ska, enligt bolaget, ses som en försiktighetsåtgärd.
 • Bolagets menar att lagstiftningen är orimlig, och ska därför inte anses gälla, eftersom det är omöjligt för aktörerna att veta var spelarna befinner sig geografiskt, och därför ifall den föreliggande skattelagstiftningen är relevant. Vidare menar bolaget att den strider mot EU-rätten oavsett. Processen kan ta mellan 1-3 år beroende på vilken instans som kommer att behandla frågan.
 • ’Övriga Europa’ växer med höga 33% medan ’Norden’ växer blott 3%.

Osäkerheten för Österrike ökar alltså och det är värt att notera att resultatet hålls uppe av låga investeringar i marknadsföringar. Aktien tappade 9% för rapportdagen.

Länk till rapporten
Länk till webcast (bolagets första webcast för övrigt)

 

    Print       Email