Loading...
You are here:  Home  >  Nyheter  >  Current Article

Unibet stiger på stark rapport för Q3 2015

By   /  November 4, 2015  /  No Comments

    Print       Email

Unibet kommer in starkare än väntat (speciellt rensat för engångskostnader) och stiger på börsen. Den underliggande tillväxten uppgår till 21%, men på grund av valutadifferenser stannar den på 5%. Igame bidrar för de två sista veckorna i kvartalet, medan intäktern från Stan James syns först i nästa kvartal. Q3 2014 var ett mycket starkt kvartal, så Unibet var uppe mot starka jämförelsetal.

Unibet utfall Q3 2015

 • Valutamotvind om 13% för kvartalet, och tuffa jämförelsetal med anledning av starkt Q3 2014 (Fotbolls VM).
 • Bolaget har som tidigare meddelat föreslagit en split 8:1, 28.7 miljoner aktier ska bli 230 miljoner aktier.
 • Mobila intäkter står för 51% av intäkterna.
 • Poker minskar med 35% till £1.3m, och utgör alltså en insignifikant del av intäkterna. Annat var det 2005.
 • ‘Övriga kostnader’ fortsätter att trenda ned kraftigt och är nere på 8%. För helåret 2012 var siffran 14%.
 • Engångskostnad om £1.6m för Rumänien. Unibet söker licens i Rumänien. Alla produkter kommer att tillåtas och skattesatsen är låga 16%.
 • Unibet följer utvecklingen i Portugal, men menar att lagstiftningen och spelskatterna är oattraktiva i dagsläget. Betsson avser att söka licens i Portugal.
 • Australien växter starkt, men från låga nivåer. Australien har begränsningar inom live betting vilket försvårar för operatörerna på marknaden.
 • I presentationen framgår att VD har sett en positiv utveckling på flertalet marknaderna utanför Norden, vissa av dem från relativt låga nivåer förvisso, men bra momentum på flertalet marknader.
 • Den 10 juli förvärvades Stan James för £19m. Förvärvsmultipeln var 5.7 gånger EBITDA. Förvärvet slutfördes den 30 september. Intäkterna är medräknade från och med 30 september.
 • Den 7 augusti förvärvades iGame Group för €59m. Förvärvsmultipeln var 6.2 gånger EBITDA. Förvärvet slutfördes den 30 september. Intäkterna är medräknade från och med 16 september. 
 • Q4 har inletts med intäkter upp 30% i fasta valutakurser, trots en svag SB-marginal. Stan James och Igame kommer att ingår till fullo, och har startat bra i Q4.Markanden gillade rapporten och handlade upp aktien 7% till 772 kr under dagen.

Länk till rapporten
Länk till presentationen

    Print       Email