Loading...
You are here:  Home  >  Unibet  >  Current Article

Unibet genomför aktiesplit 8:1

By   /  November 3, 2015  /  No Comments

    Print       Email

Unibet har gått som tåget på börsen och handlas kring 720 kronor dagen innan rapport. För att få ned aktien till rimligare pris, planeras en aktiesplit 8:1. Detta innebär att varje aktie ersätts med 8 nya aktier. Kursen kommer såldes att justeras ned till 1/8 av dagens aktiekurs, samtidigt som aktieägaren alltså äger 8 aktier.

Betsson genomförde en split 3:1 tidigare i år.

Hela pressmeddelandet nedan.

Unibet Group plc: Styrelsen i Unibet Group plc föreslår split 8:1

För att öka likviditeten och underlätta handeln i Unibet Groups
svenska depåbevis föreslår styrelsen i Unibet Group plc split av de
utgivna aktierna om 8:1 genom att bolagets aktiekapital om 28 763 485
aktier om 0,5 p vardera skall delas upp i 230 107 880 aktier om
0,0625 p vardera.

Detta förutsätter godkännande med hjälp av en enkel majoritet vid
extra bolagsstämma i Unibet Group plc, vilken planeras hållas den 18
december 2015 i Malta.

Kallelse till extra bolagsstämma förväntas publiceras runt den 10
november 2015.

Unibet Group plc är noterat på Nasdaq Stockholm genom svenska
depåbevis utfärdade av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Ett
svenskt depåbevis motsvarar en stamaktie.

Kortnamnet är UNIB SDB och ISIN-koden är SE0001 835588.

 

 

    Print       Email
  • Published: 6 years ago on November 3, 2015
  • By:
  • Last Modified: November 3, 2015 @ 11:03 pm
  • Filed Under: Unibet
  • Tagged With: