Loading...
You are here:  Home  >  Unibet  >  Current Article

Unibet presenterar valutaförutsättningar för Q3

By   /  October 6, 2015  /  No Comments

    Print       Email

Unibets redovisningsvaluta, GBP, har stärkts kraftigt mot samtliga europeiska valutor vilket får relativt stor påverkan på det redovisade resultatet, framförallt de norska intäkterna. Från ett utdelningsperspektiv infinner sig den motsatta effekten när de delar ut GBP till SEK. Pressmeddelande nedan:

Valutakurser för tredje kvartalet 2015

Unibet Groups redovisningsvaluta GBP har fortsatt att stärkas kraftigt mot Unibet Groups övriga viktigaste valutor vilket visas i tabellerna nedan. Även om detta inte har någon väsentlig inverkan på den underliggande utvecklingen i Unibet Groups verksamhet, påverkas det redovisade resultatet vid omräkning till GBP.

Den vägda genomsnittliga förstärkningen av GBP mot Unibet Groups viktigaste valutor är cirka 13 procent mellan tredje kvartalet 2014 och tredje kvartalet 2015.

Valutakurser balansräkningen:
Kurs mot GBP 30-Sep-14 30-Sep-15 Helår år från år
SEK 11.767 12.740 -8.3%
NOK 10.445 12.897 -23.5%
EUR 1.287 1.354 -5.2%
DKK 9.576 10.101 -5.5%
Resultaträkningen:
Kurs mot GBP Genomsnitt kv 3 14 Genomsnitt kv 3 15 Helår år från år
SEK 11.597 13.149 -13.4%
NOK 10.426 12.738 -22.2%
EUR 1.260 1.394 -10.6%
DKK 9.389 10.405 -10.8%

Unibets rapport släpps den 4 november.

    Print       Email
  • Published: 5 years ago on October 6, 2015
  • By:
  • Last Modified: October 6, 2015 @ 10:59 am
  • Filed Under: Unibet
  • Tagged With: