Loading...
You are here:  Home  >  Nyheter  >  Current Article

Unibet förvärvar Igame för upp till €79m

By   /  August 7, 2015  /  No Comments

    Print       Email

Dagen efter Unibets starka rapport för den andra kvartalet meddelar Unibet sitt andra förvärv på kort tid i Igame, efter att den 10 juli meddelat att man förvärvar Stan James för £19m.

Utifrån de sajter Igame driver framgår att de flesta är för den finländska marknaden, och enligt uppgifter från Unibet kommer spelintäkterna från casino. Läs pressmeddelande i sin helhet nedan, därefter en kommentar från spelaktier:

Unibet Group förvärvar iGame Group

Unibet Group plc har idag avtalat om förvärv av 100 % av aktierna i iGame Holding plc och dess dotterbolag. iGame Group är en specialiserad speloperatör med fokus på Norden och Centraleuropa som erbjuder casino, poker och sportspel online genom sju lokala varumärken.

Förvärvet är föremål för myndighetsgodkännande och förväntas slutföras under andra halvan av det tredje kvartalet 2015.

Transaktionen kommer att öka Unibets marknadsandel på strategiska nordiska marknader inför den omreglering som förväntas under de kommande åren. Initiala köpeskillingen om 59 miljoner EUR kommer att erläggas vid slutförandet. Under sexmånadersperioden fram till den 30 juni 2015 uppgick iGames spelöverskott till 13,7 miljoner EUR och EBITDA till 4,7 miljoner EUR. Under andra kvartalet 2015 uppgick antalet aktiva kunder till 75 000.

Tilläggsköpeskilling kan utgå baserat på iGames resultat för perioden fram till den 30 juni 2016. Denna tilläggsköpeskilling beräknas på en multipel om 6,2 gånger EBITDA upp till ett tak på 20 miljoner EUR, inklusive en komponent för överprestation.

Den nuvarande ledningen för iGame, under ledning av VD Tommi Maijala, kommer att kvarstå i verksamheten samt erhålla ett incitamentsprogram med anställningskrav för att leverera enligt affärsplanen för de kommande tre åren. Totalt har iGame cirka 130 anställda, varav de flesta är baserade på Malta.

Den sammanslagna gruppen räknar med att uppnå synergieffekter från transaktionen, inklusive en bredare produktportfölj, effektivare marknadsföring, stordriftsfördelar i samband med upphandling av produkter och media.

“iGames varumärken är välkända på sina lokala marknader och vi ser en stor potential I att kombinera vår storskalighet och expertis inom mobil, flera kanaler och produktkunskap med deras lokala fokus. Eftersom majoriteten av iGames intäkter kommer från Casino, är vår gemensamma plan att behålla ett flertal av dessa varumärken som ett komplement till våra befintliga varumärken, Unibet och Maria”, säger Henrik Tjärnström, CEO Unibet.

Tommi Maijala, CEO för iGame kommenterar: “Vi är mycket glada över att bli en del av Unibet-koncernen. Även om Unibet är större än iGame, så delar vi samma passion för att varje dag ta hand om våra kunder och förbättra verksamheten. Jag känner stor trygghet och tillit till Unibets långsiktiga strategi och beundrar allt det värdefulla arbete Unibet har gjort för spelbranschen. Genom denna affär kommer våra kunder att snabbt se fördelarna med vår möjlighet att förbättra produktutbudet. Vår förmåga att påskynda tillväxt och utveckling av verksamheten kommer också att ge nya möjligheter för vårt starka team ”

——————-

Köpeskillingen uppgår initialt till €59m med en eventuellt tilläggsköpeskilling om upp till €20m. Om vi räknar med att 75% av köpeskillingen utgår, landar vi på €74m.

Igame redovisade ett spelöverskott om €13,7m för H1 2015, förutsatt att intäkterna växer med 10% för andra halvan, och att marginalen är konstant, landar vi på en omsättning på €28.8m samt €9.9m i EBITDA. Bolaget redovisar en rörelsemarginal om 34%. EBITDA multipeln blir då knappt 7.5 (för 2015!), för enkelhetens skull antar vi att bolaget varken har skulder eller likvida tillgångar. Dessvärre framgår inte bolagets historiska tillväxt.

Som jämförelse betalade Unibet multipel 6 för Stan James, Betsson betalade 4.3 för georgiska Europe-bet samt 5.9 för holländska Orange and Kroon. De två förstnämnda avser reglerade spelmarknader med spelskatter. Jämförelserna haltar givetvis mellan bolagen, olika marknader, tillväxt och varumärken, men historiskt har bolagen köpts till 4.5-6 gånger EBITDA. I jämförelse ligger Igame alltså något högre, speciellt eftersom vi använder innevarande år som grund för Igame, medan övriga multiplar har varit för föregående år.

Köpet medför att Unibet får flera varumärken i sin portfölj, med avsikten att behålla “flertalet”. Detta särskiljer detta förvärv från tidigare av Unibet och Betsson, och utifrån listan av sajter framgår att Igame tycks bestå av en spretig uppbörd av spelsajter, utan att kunna den finländska spelmarknaden närmare. Huruvida Igame är ett starkt varumärke i Finland borde tas i beaktande vid analysen, Stan James och Betsson två tidigare förvärv har varit starka varumärken.

Eftersom de noterade spelbolagen värderas till betydligt högre än 6x EBITDA, är det i princip bra att köpa allt man kan till en värdering som är så pass lägre än sin egen. Eftersom Igames historiska siffror inte framkommer i pressmeddelandet, är det meningslöst att försöka ge sig in på hur pass bra förvärvet är, det får visa sig helt enkelt.

    Print       Email