Loading...
You are here:  Home  >  Nyheter  >  Current Article

Unibet förvärvar brittiska Stan James för £19m

By   /  July 10, 2015  /  No Comments

    Print       Email

Unibet meddelar på fredagsmorgonen att de förvärvar Stan James onlineverksamhet. Köpet betalas kontant. Unibet betalar 6 i EV/EBITDA viket är betydligt lägre än sin egen värdering. Betsson förvärvade sitt georgiska spelbolag till en multipel upp till 4.3 i slutet av juni. Värt att notera är att Unibet inte delger Stan James historiska siffror så okänt om Stan James växer sina siffror eller inte, vilket givetvis är en viktigt parameter för att utvärdera förvärvet. Nedan pressmeddelandet i sin helhet.


Unibet förvärvar Stan James Online

Unibet Group plc har idag avtalat om förvärv av online-spelverksamheten från Stan James Group plc samt oinskränkt rätt och ägande till varumärket. Förvärvet omfattar inte de brittiska butiker som drivs under Stan James varumärke vilka under en övergångsperiod har beviljats rättighet till varumärket. Stan James är en av de mest respekterade online-speloperatörerna på den lokalt reglerade brittiska marknaden och erbjuder sportspel, casino och poker online genom webbplatserna www.stanjames.com.

Förvärvet är föremål för myndighetsgodkännande och förväntas slutföras under andra halvan av det tredje kvartalet 2015.

Förvärvet kommer att avsevärt stärka Unibets ställning på den stora brittiska online-marknaden som uppskattas vara värd omkring 2,7 miljarder GBP 2015 enligt H2 Gambling Capital och därmed är en av de största online-marknaderna globalt som redan omreglerat med attraktiva villkor. Köpeskillingen uppgår till 19 miljoner GBP som erlägges kontant men som kommer att justeras för de kundmedel som Unibet tar över vid slutförandet.

Stan James har cirka 150 anställda baserade i Gibraltar. I linje med EUs normala regler vid förvärv av verksamhet, kommer de anställda att överföras till Unibet.

Under årets fem första månader till och med den 31 maj 2015 uppgick spelöverskottet för Stan James online-verksamhet till 10,5 miljoner GBP och EBITDA, efter belastning av brittisk spelskatt (point of consumption tax), uppgick till 1,4 miljoner GBP. På årsbasis är förvärvsmultipeln därför cirka 6 gånger EBITDA för 2015, före eventuella framtida synergier från transaktionen. Sådana synergier kan bestå av effektivare marknadsföring och stordriftsfördelar i samband med tredjepartsupphandling av produkter. Under andra kvartalet 2015 uppgick antalet aktiva kunder till 84 266.

“Vi har länge letat efter att kunna stärka vår position på den brittiska online-marknaden. Stan James är en av de mest respekterade operatörerna i Storbritannien och är starka i synnerhet inom racing och annan brittisk sport. Stan James har funnits länge på den brittiska marknaden där det finns få bolag av den här storleken tillgängliga för förvärv. Eftersom Unibet först nyligen har börjat bearbeta den brittiska marknaden är överlappningen liten. Vi ser även över tid en betydande potential i att kunna öka bredden i Stan James produktutbud till exempel inom Live streaming och casino samt förbättra det mobila erbjudandet”, säger Henrik Tjärnström, CEO Unibet.

Denis Kelly, CEO för Stan James Online kommenterar: “Vi är glada över att få bli en del av den större Unibet-koncernen. Det finns en betydande marknadsmöjlighet i Storbritannien efter omregleringen. Genom kombinationen av Unibets kompetens inom marknadsföring och dess finansiella styrka, tillsammans med Stan James höga kvalitet inom sportspel och racing riktade till den brittiska marknaden, är jag övertygad om att vi i kombination kan öka marknadsandelen kraftigt i Storbritannien. Jag skulle också vilja ta tillfället i akt att tacka aktieägarna i Stan James för deras starka stöd för verksamheten.”

Unibet stiger 4.7% på nyheten på en Stockholmsbörs som avancerar 1.6%.

Länk till pressmeddelandet

 

    Print       Email