Loading...
You are here:  Home  >  Unibet  >  Current Article

Valutamotvinden för Unibet fortsätter

By   /  July 3, 2015  /  No Comments

    Print       Email

Precis som inför rapporten för Q1 2015, publiserar Unibet de underliggande valutakurserna för Q2 rapporten. Unibet rapporterar som bekant i Brittiska GBP, en valuta som stärkts kraftigt senaste tiden. Den genomsnittliga förstärkningen uppgår till hela 14%. Värt att beakta är att Unibets utdelning också sker i GBP, så det man förlorar på gungorna tar man igen på karusellen.

Valutakurser för andra kvartalet 2015

Unibets redovisningsvaluta GBP har fortsatt att stärkas kraftigt mot Unibets övriga viktigaste valutor vilket visas i tabellerna nedan. Även om detta inte har någon väsentlig inverkan på den underliggande utvecklingen i Unibets verksamhet, påverkas det redovisade resultatet vid omräkning till GBP.

Den vägda genomsnittliga förstärkningen av GBP mot Unibets viktigaste valutor är cirka 14 procent mellan andra kvartalet 2014 och andra kvartalet 2015.

Valutakurser balansräkningen:
Kurs mot GBP 30-Jun-14 30-Jun-15 Helår år från år 
SEK 11.449 12.953 -13.1%
NOK 10.485 12.357 -17.9%
EUR 1.248 1.406 -12.7%
DKK 9.302 10.487 -12.7%
Genomsnittliga valutakurser resultaträkningen:
Kurs mot GBP Genomsnitt
kv 2 14
Genomsnitt
kv 2 15
Helår år från år 
SEK 11.112 12.890 -16.0%
NOK 10.073 11.870 -17.8%
EUR 1.227 1.386 -13.0%
DKK 9.158 10.344 -13.0%

Länk till pressmeddelandet.

    Print       Email
  • Published: 6 years ago on July 3, 2015
  • By:
  • Last Modified: July 6, 2015 @ 11:40 am
  • Filed Under: Unibet
  • Tagged With: