Loading...
You are here:  Home  >  Betsson  >  Current Article

Betsson förvärvar georgiskt bolag för $85m

By   /  June 29, 2015  /  No Comments

    Print       Email

I början av april ryktades att Betsson var i slutfasen att förvärva spelbolaget Europe-Bet i Georgien för €100m, och idag meddelade Betsson att så är fallet, men till en mindre prislapp än ryktet från april. Europe-Bets innehar en spellicens i Georgien, det framkommer dock inte vilken skattesats som råder på den reglerade Georgiska spelmarknaden.

Priset uppgår initialt till $50m, med en tilläggsköpeskilling om $35m, vilket motsvarar 2.5 respektive 4.3 gånger EBIT för 2014. Intäkterna uppgick till $52.4m för 2014. Detta ska jämföras med att Betsson handlas till 18 gånger EBIT på börsen,  det handlar alltså om ett riktigt billigt förvärv om saker faller väl ut. Bolaget är dessutom mycket lönsamt, 38% i rörelsemarginal, och växer tvåsiffrigt. Pressmeddelande från Betsson nedan:

Betsson förvärvar ledande speloperatör i Georgien

Betsson AB förvärvar den privatägda georgiska speloperatören Europe-Bet. Bolaget är licensierat på, och riktar sig mot, den reglerade georgiska marknaden, en marknad med villkor som liknar de nya lokalt reglerade spelmarknaderna inom EU. Som en följd av förvärvet blir Betsson den näst största lokala speloperatören online i Georgien med en marknadsandel på närmare 30%, och stärker därmed sin strategiska marknadsposition i regionen.

”Europe-Bet har framgångsrikt etablerat ett starkt varumärke med flera konkurrenskraftiga produkterbjudanden på den lokalt reglerade marknaden i Georgien. När vi nu tillför Betssons teknik skapar vi en grund för lönsam och hållbar tillväxt både inom och utanför Georgien”, säger Magnus Silfverberg VD & Koncernchef för Betsson AB.

År 2014 uppgick intäkterna till 52,4 miljoner USD, varav onlineverksamheten utgjorde 40,8 miljoner USD och den återstående delen kom från landbaserad verksamhet, vilken i stor utsträckning stödjer onlineverksamheten. Verksamheten är huvudsakligen Sportboks- driven, och Sportboken stod för 44% av de totala intäkterna under 2014. Totala EBIT uppgick till 20,0 miljoner USD, varav 17,9 miljoner USD hänförs till onlineverksamheten. EBIT-marginalen var 38,1%, och bolaget har genererat en stabil tvåsiffrig tillväxt de senaste åren.

Betsson förvärvar bolaget från en grupp entreprenörer. Några av grundarna kommer även efter förvärvet arbeta i strategiska positioner inom bolaget. Betsson har också avtalat med vissa andra nyckelpersoner att fortsätta driva verksamheten.

Betsson förvärvar aktierna från säljarna till en initial köpeskilling som uppgår till 50 miljoner USD, vilket motsvarar 2,5 gånger EBIT för 2014. Utöver den initiala köpeskillingen kan en tilläggsköpeskilling om högst 35 miljoner USD komma att utgå efter ett år, vilket baseras på att spelregleringen i Georgien förblir oförändrad. Detta innebär en maximal sammanlagd köpeskilling om 85 miljoner USD, motsvarande 4,3 gånger EBIT för 2014.

Förvärvet finansieras genom en förnyelse av en kreditfacilitet som uppgår till 35 miljoner EUR, samt en ny kreditfacilitet om 700 miljoner kr. Dessa faciliteter är båda revolverande kreditfaciliteter som ger en attraktiv finansiell flexibilitet.

Formellt genomförande av affären (eng: closing) beräknas ske under juli månad.

Gernandt & Danielsson Advokatbyrå är legala rådgivare i samband med transaktionen och PwC är finansiell rådgivare. På säljsidan är Legal Partners Associated LLC legala rådgivare och EY är finansiell rådgivare.

En beskrivning av förvärvet kommer att presenteras i samband med Betssons presentation av det andra kvartalet, fredagen den 17 juli.

Läs mer i pressmeddelandet.

Betsson stängde upp 3% på en greksur Stockholmsbörs som backade hela 3%.

    Print       Email