Loading...
You are here:  Home  >  Betsson  >  Current Article

Om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande

By   /  May 22, 2015  /  No Comments

    Print       Email

Betsson och Net Ent delar som bekant inte ut pengar till aktieägarna utan genomför istället ett automatiskt inlösenförfarande. För 2015 genomförde 13 bolag automatiskt inlösenförfarande, så det är fortfarande en ovanligt procedur. Värt att notera är att tre av dessa bolag är spelbolag (Betsson, Net Ent, Mr Green).  I realiteten innebär det i princip samma sak för en vanlig aktieägare som en utdelning; du får likvida medel på ditt konto. Automatiskt inlösenförfarande innebär tekniskt att för varje aktie du innehar får två nya; en likadan aktie och en inlösenaktie. Betssons inlösenaktien handlas på börsen mellan den 26 maj och 8 juni. Den bank som får uppdraget att hantera denna procedur står i regel som köpare av inlösenaktierna till en kurs något öre under dess egentliga värde. Det egentliga värdet är vad bolaget återköper aktierna för, för Betsson handlar det om 11.94 kr någon dag efter sista handelsdagen.

För en normal svensk aktiesparare som innehar aktierna i en aktiedepå, kapitalförsäkring eller ISK finns det ingen anledning att göra något annat än att vänta att aktierna löses in av bolaget. Detta förfarande sker automatiskt. Att sälja inlösenaktien innebär förvisso att du får pengarna tidigare, fast antagligen något öre mindre per aktie än om du väntat, men du får betala courtage för försäljningen.

För svenska aktiebolag och utländska ägare kan det automatiska förfarandet vara mer gynnsamt eftersom det kan föreligga olika beskattning av utdelning och reavinstbeskattning av en inlösenaktie. Det är främst dessa aktörer som passar på att sälja sin inlösenaktier under det korta fönster som inlösenaktien handlas på börsen. Köpare är banken som bistår Betsson med inlösenförfarande samt viss arbitragehandel.

Oavsett så medför detta för de som har en klassisk aktiedepå att deklarationen försvåras. Man måste justera anskaffningskostnaden för stamaktien med värdet av inlösenaktien. Skatteverket förklarar hur på sin hemsida. De brukar faktiskt använda just Betsson som exempel i sitt avsnitt hur man ska deklarera inlösenaktier.

Betsson väljer att samtidigt även genomföra en aktiesplit. För vare 1 aktie du innehar, får du 3 nya. Anledningen är att börsbolag normalt vill att deras aktie ska handlas mellan 50-300 kronor av praktiska skäl. Om aktien handlas mycket lågt är det vanligt att man genomför en så kallad omvänd aktiesplit där antalet aktier istället minskar för att få upp värdet per aktie. I så kallade öresaktier är risken att spreaden blir oacceptabelt stor, tänk dig en aktie där köp ligger på 6 öre och sälj 7 öre. Skillnaden (spreaden) blir oacceptabelt stor. Om du köper för 6 öre och samtidigt säljer för 7 öre kan du tjäna 16.7% på din handel, men det omvända gäller även. PA Resources och Eniro är bolag som över åren skaffat sig god erfarenhet av omvänd split av sin aktie, och Eniro förbereder säkert på att göra det igen i skrivande stund.

Är det lika illa om aktien har ett högt värde? Nej. Förr i tiden handlades aktier i aktieposter som ofta bestod av 100 aktier. Ifall aktien ökade kraftigt i värde kunde ett problem infinna sig att en aktiepost blev för dyr för småsparare. I dessa fall var det naturligt att se till att en aktiepost kunde köpas till en rimlig summa för att underlätta handel. Aktieposterna togs bort för flera år sedan, så detta argument är numera obsolet. Det kan dock uppkomma problem även med höga aktiekurser. För amerikanska Berkshire Hathaway, grundat av Warren Buffet, handlas A aktien till astronomiska $214 000. Säg att du köpte en aktie för fem år sedan (för cirka $106 ooo) och känner att du vill sälja av hälften för att säkra lite vinst så har du inte den möjligheten. Men Birkshire Hathaway är ett sannerligen ett undantag, i flera avseenden.

Det finns även en psykologisk aspekt; en aktie som handlas till 3 000 kronor kan ses som dyr medan en aktie som handlas till 30 kronor kan ses som billig. I teorin stämmer detta inte (börsvärdet består av två komponenter, aktiepriset och antalet aktier), men exempelvis Blondinbella föll för detta i sin uppmärksammade ‘analys’ av Lexington där hon jämförde Lexingtons aktiepris på 40 kronor med H&Ms 337 kronor. Lexington har knappt 5 miljoner aktier, H&M har 1,46 miljarder. Som ni förstår har H&M över åren genomfört flertalet aktiesplitar vilket ökat antalet aktier till nästan 1,5 miljarder och hållit priset per aktie inom det normala spannet.

Som en konsekvens av aktiesplit i Betsson handlas aktien i skrivande stund till 125 kronor istället för de runt 375 som var fallet tidigare i veckan. Utöver att 3 aktier blivit 1, var torsdagen även den sista dagen då aktien handlades mer rätt till denna inlösenaktie, så kursen ska backa med motsvarande summa.

Länk till Skatteverket om automatiskt inlösenförfarande
Länk till Betssons pressmeddelande om aktiesplit

 

    Print       Email