Loading...
You are here:  Home  >  Nyheter  >  Current Article

Unibet backar på svag rapport

By   /  April 29, 2015  /  No Comments

    Print       Email

 

1145

 

Unibet levererar ett resultat på onsdagsmorgonen som är både sämre än väntat och jämfört med motsvarande period förra året. Den kraftiga förstärkningen av GBP, Unibets redovisningsvaluta, har stor påverkan på siffrorna, men lägre SB-marginal och ovanligt hög pay-out i casinot tyngde även resultatet. Unibet påminde marknaden i början av april om valutaeffekten och redovisade faktiska växelkurser för kvartalet. Som spelaktier skrivit om tidigare blir 2015 tufft för Unibet med både valutamotvind, inget fotbolls-VM samt att Unibet levererade mycket starka siffror under 2014.

 • Tillväxten uppgick till 15% i fasta växelkurser, deponeringar upp 12% i GBP eller 25% i lokal valuta.
 • SB-marginalen kom in på 7.3% mot 8.0% förra året.
 • 48% av spelöverskottet kom från mobila enheter och 28% från reglerade marknader.
 • Spelskatterna har ökat med 50% trots att andelen intäkter från reglerade marknader är konstant. Detta beror på att Frankrike, med högst skattebelastning, tar marknadsandelar från övriga reglerade marknader. Posten innehåller även 500 000 GBP hänförligt till momsbetalningar för spel inom EU som tillämpas på vissa markander från och med 2015, framförallt Tyskland.
 • Utbetalningarna i casinot var högre än normalt vilket påverkat casinoresultatet negativt.
 • Västeuropa står numera för 44% av intäkterna, Norden för 45%. Unibet räknar med att den förstnämnde kommer att växa förbi den senare. Som framgår av tabellen minskar intäkterna från Norden, dock inte i lokal valuta, medan Västeuropa växer stadigt trots valutamotvind.
 • Antalet aktiva kunder ökade med 11% på årsbasis, och Unibet har passerat 10 miljoner registrerade kunder.
 • Q2 2015 har börjat med intäkter 4% högre i lokala valutor jämfört med Q1 2015. Bruttomsättningen i SB har ökat med 22% i GBP (39% lokal valuta).
 • Förra veckan lanserade en app för nya Apple Watch.
 • Bolaget planerar en kapitalmarknadsdagen den 9 juni som kan ses via websändning i efterhand.
 • Bolaget har tagit en engångskostnad om 0.2 miljoner GBP för en förvärvsanalys samt 0.5 miljoner GBP för integrering av Bonza.
 • Unibet förväntar att Holland omregleras slutet av 2016 eller början av 2017.

Klockan 10:00 hade aktien backat 6% till 475 kronor samtidigt som index backar cirka 0.5%.

Länk till presentationen
Länk till rapporten

    Print       Email