Loading...
You are here:  Home  >  Analyser  >  Current Article

Ålandsbanken upprepar köp i Betsson

By   /  April 28, 2015  /  No Comments

    Print       Email

Fortsatt tro på Betsson

Efter första kvartalet försätter Ålandsbankens positiva syn på Betsson. Försäljning och resultat kom in något högre än bankens förväntningar och den positiva synen kvarstår.

Försäljningen växte med 24 procent varav 14 procent organiskt. Utfallet var 1 procent högre än prognostiserat. Rörelseresultatet var 3 procent högre än bakens prognos och 2 procent över konsensus. B2B där Turkiet ingår var återigen starkt medan B2C var något under förväntningarna. Sportbokmarginalen var svag, 6,2 procent under prognoserna som var på 7,2 procent. Detta kompenserande dock delvis av en högre sportboksomsättning än väntat.

April har inletts på samma sätt som första kvartalet, men med något högre aktivitet än det normala säsongsmönstret.

Kundernas deponeringar är +43 procent på årsbasis, omsättningen i sportboken är +60 procent och mobilintäkterna +131 procent. Siffrorna ger stöd åt bankens syn om ett gradvis ökat momentum i verksamheten.
Det sker mindre förändringar i vinstprognoserna, banken antar 8 procent respektive 11 procent organisk tillväxt för 2015 och 2016. Detta kan dock komma att vara för konservativt, skriver banken.
Tillväxten förväntas bli lägre 2015 beroende på att fotbolls-VM bidrog med hög tillväxt förra året. Jämförelsetalen är med andra ord tuffare.

Sammanfattningsvis vilar Ålandsbankens fortsatt positiva syn på Betsson på en rad faktorer. Bland annat på ökad organisk tillväxt, starka marknadspositioner inför omregleringar, möjligheter i Holland och potentiella förvärv under året.

Ålandsbanken upprepar sin köp-rekommendation för Betsson.

Källa: Ålandsbanken

    Print       Email
  • Published: 6 years ago on April 28, 2015
  • By:
  • Last Modified: April 28, 2015 @ 10:23 am
  • Filed Under: Analyser
  • Tagged With: