Loading...
You are here:  Home  >  Betsson  >  Current Article

Betsson levererar och imponerar

By   /  April 24, 2015  /  No Comments

    Print       Email

Betsson är första spelbolag att släppa sin rapport för första kvartalet, och man sätter ribban högt för övriga spelbolag. Betsson lyckas öka intäkterna kraftigt med högre rörelsemarginal, trots att marginalen för SB kom in på 6.2% jämfört med 8.0% förra året.

Förväntningarna var dock redan uppskruvade och rapporten var exakt enligt förväntningarna på intäkter och rörelseresultat. Aktiens stiger några procent initialt på rapporten vid börsens öppning.

Rapporten i korthet:

Intäkter +24%, rörelseresultat +39%, turnover SB +60%, deposits +43%. Mobila intäkter växte 131% till 28% av intäkterna. Organisk tillväxt 14% för gruppen, 8% för B2C medan B2B växer med höga 35%.

  • B2B växer med höga 35%, delvis på grund av fördelaktiga valutarörelser i TRY/SEK. Även Holland har positiva valutaeffekter för B2C. Totalt har EBIT förbätrats med 23 msek på grund av positiva valutarörelser.
  • Sportbokens intäkter ökar till 217 miljoner från 186 miljoner, trots att alltså marginal gått från 8,0% till 6,2%. Detta står ut som väldigt starkt i rapporten. Det är ovanligt med en stark rapport i kombination med kraftig försvagning av SB-marginalen. Förklaringen är att omsättningen ökat med 60%, en rekordhög siffra.
  • Personalkostnaderna ökade 22% under kvartalet och bedöms öka mer än intäkterna  under Q2 till följd av rekryteringar och lönerevision.
  • Kroon Casino migrerades till Techsson under kvartalet,  Triobet har migrerats i början av andra kvartalet. Över 80% av intäkterna kommer nu från sajter på Techsson. Två sajten har stängts ner under kvartalet, Maxino och Danmarksautomaten.
  • Under Q&A sessionen framgår att Betsson inte kommentarer de förvärvsrykten som presenterades tidigare av EGR, men att bolaget aktivt letar efter förvärv, och har så gjort de senaste åren.
  • Andra kvartalet har inletts i linje med första kvartalet, vilket är en underliggande styrka. Första halvan av andra kvartalet är fortfarande högsäsong för bolaget, medan andra halvan drabbas av att ligorna slutat för året. Starkt momentum och hög SB-marginal är förklaringen.
  • Som tidigare meddelat har Apple stoppat spelbolagens appar i App-store. Betsson har bestridit detta, men apparna är fortfarande borttagna från app-store.
  • Poker fortsätter att tappa intäkter, samma mönster som drabbat större delen av industrin senaste 7-8 åren.
  • Intäkterna från Europa (exklusive Norden) har ökat markant till 29%, en följd av förvärvet av Orange&Kroon. Norden står i princip för de resterande intäkterna.
  • Tillväxten i Norden uppgick till 5% på årsbasis, i linje med föregående kvartal. Bolaget meddelade inför rapporten att de inte längre kommer att presenterat bruttoresultatet per region. Det är svårt att förstå lönsamheten i Norden på sista raden, en region som är kraftigt konkurrensutsatt och Betssons viktigaste marknad.

Vid 09:59 på rapportdagen har Betssons handlats upp drygt 2,2% till 349 kronor.

Länk till rapporten
Länk till presentationen (där även PDF finns för nedladdning)

    Print       Email