Loading...
You are here:  Home  >  Unibet  >  Current Article

Unibet varnar för valutaeffekter i Q1 rapporten

By   /  April 7, 2015  /  No Comments

    Print       Email

I ett pressmeddelande på morgonen vill Unibet uppmärksamma de kraftigt negativa valutarörelser bolaget påverkas av. Unibets redovisningsvaluta, GBP, har stärkts kraftigt senaste åren mot de flesta valutorna.

För Q1 2014 har de viktigaste valutorna sjunkit 13% mot GBP, vilket kommer att synas i nästkommande rapport.

 

Resultaträkningens genomsnittliga valutakurser för kvartalet:
Kurs mot GBP  Genomsnitt Kv 1 14 Genomsnitt Kv 1 15 Förändring mellan åren
SEK 10.699 12.616 -17.9%
NOK 10.081 11.748 -16.5%
EUR 1.208 1.345 -11.4%
DKK 9.014 10.023 -11.2%
Valutakurser balansräkningen:
Kurs mot GBP  31-Mar-14 31-Mar-15 Förändring mellan åren
SEK 10.805 12.773 -18.2%
NOK 9.967 11.967 -20.1%
EUR 1.207 1.375 -13.9%
DKK 9.015 10.27 -13.9%

 

Aktien handlas svagt positivt under förmiddagen, marknaden tycks ta valutamotvinden med ro. Som tidigare påpekat av Unibet, finns det en motsatt positiv effekt i att utdelningen till aktieägarna sker i GBP som växlas in i fler svenska kronor.

Läs hela pressmeddelandet

    Print       Email
  • Published: 6 years ago on April 7, 2015
  • By:
  • Last Modified: April 7, 2015 @ 10:14 am
  • Filed Under: Unibet
  • Tagged With: