Loading...
You are here:  Home  >  Analyser  >  Current Article

SHB upprepar köp av Unibet – Ett bra defensivt bet

By   /  February 26, 2015  /  No Comments

    Print       Email

Unibet föreslog en utdelning på 1,64 pund per aktie, vilket motsvarar en direktavkastning på 4 procent. Utdelningsnivån innebär att Unibet sannolikt kommer att öka nettokassan under året. Ur ett värderingsperspektiv är detta en attraktiv avkastning för ett bolag som har fortsatt att uppvisa tvåsiffrig tillväxt i början av 2015.

Det skriver Handelsbanken i en analys.

“Ett fritt kassaflöde som uppgår till 5-6 procent av aktiekursen är enligt vår mening en rimlig värdering”, skriver Handelsbanken.

Unibet säger att tillväxten har uppgått till 16 procent under de första fem veckorna av 2015 (i lokal valuta).

“Detta är 2 procentenheter lägre än vår tidigare prognos. Med valutaeffekter och allt tuffare jämförelsetal, har vi svårt att tro att intäkterna ökar i redovisningsvalutan pund under året”, skriver Handelsbanken.

Oförändrade intäkter i pund implicerar dock omkring 7 procents organisk tillväxt i lokala valutor, vilket är en solid nivå mot bakgrund av de tuffare jämförelsesiffrorna.

Handelsbanken sänker sin EBITDA-prognos (rörelseresultatet före av- och nedskrivningar) med 4 procent för 2015, vilket avspeglar en svagare rapport för det fjärde kvartalet än väntat och den något lägre tillväxten i början av det första kvartalet i år.

Mot bakgrund av de starka siffrorna under det första halvåret förra året, kommer Unibet att få svårt att uppnå en positiv vinsttrend förrän efter det tredje kvartalet.

“Vi menar dock att Unibet ändå kan vara en lockande säker hamn”, skriver Handelsbanken.

Effekten från nästa omreglerade marknad väntas 2016 i Holland (liknande de regler som införts i Danmark), medan Sverige och Norge väntas omregleras efter 2018.

Handelsbanken upprepar rekommendationen öka.

    Print       Email
  • Published: 7 years ago on February 26, 2015
  • By:
  • Last Modified: March 27, 2015 @ 2:54 pm
  • Filed Under: Analyser
  • Tagged With: