Loading...
You are here:  Home  >  Mr Green  >  Current Article

Mr Green faller 7% på svag rapport för Q4 2014

By   /  February 20, 2015  /  No Comments

    Print       Email

Mr Green släppte på morgonen sin rapport för det fjärde kvartalet och marknaden svarade med att handla ned aktien 7% under dagen. Omsättningen fortsätter att öka stadigt, men marginalen kom in som en besvikelse. Delar av marginalförsämringen tycks vara av engångskraktär, men precis som spelaktier.se konstaterade i rapporten för Q3, skönjas en viss kostnadsökning i bolaget.

mr green Q4 2014

Rapporten framstår som än svagare om man tar hänsyn till att rapporten för Q4 2013 var en kalldusch, och förklarades då vara på grund av höga marknadsföringskostnader på nya marknader, där avkastning initialt är sämre än på mogna marknader. Mr Green var alltså uppe emot lätta jämförelsetal, men minskade ändå vinsten.

 • Intäkterna ökade med 28% till 174,8 mkr.
 • Vinsten (EBITDA) före jämförelsestörande kostnader minskade med 9% till 17 mkr.
 • Resultatet per aktie är kraftigt negativt, -2,85 kr, till följd av skattereservationen.
 • Antalet aktiva kunder har minskat från 85 000 till 80 000, men detta beror på skiftet från gratiskampanjer till riktiga spelare, något som vi har sett under hela 2014. Ökningen från Q3 är över 20% vilket är en styrka, samtidigt som säsongsmönstret och de kraftiga marknadsföringskostnaderna ska medföra en sådan ökning.
 • Bolaget rapporterar engångskosnader om 112 miljoner, varav redan kända reservation för Österrikiskt spelskatt står för 108 miljoner. Resterande 4 miljoner härrör till uppsägningar inom nyförvärvade DSRPTV Gaming samt Iacta Marketing.
 • Som tidigare kommunicerat föreslår styrelsen en utdelning om 1,30 kr, samma som året innan.
 • Det har skett ett trendskifte i bolagets marknader, för första gången är intäkterna utanför Norden större än dito. I rapporten framgår att en ovanligt stor jackpott  betalades ut i Norden. Norden står för 48.5% av intäkterna.
 • Knappt 30% av intäkterna kommer från mobilspelande, upp från 24% kvartalet innan.
 • Marknadsföringskostnaderna uppgår till 47% av intäkterna, i linje med förra året, och är historiskt väldigt högt för Mr Green. Som jämförelse ligger Unibet på cirka 29% och Betssons B2C-verksamhet kring 39%.
 • Övriga kostnader ökar som ingressen påvisade och bolaget förklarar detta med i ett antal projekt, bland annat Storbritannien, nya marknader samt rådgivningskostnader kopplade till Österrike. Som figuren nedan illustrerar kan konstateras att samtliga kostnadskategorier ökar, detta gäller även jämfört med tidigare kvartal under 2014.

mr green Q4 2014 kostnader

 • Bolaget betalade 1,9 mkr i spelskatt för Storbritannien. Detta gäller för december månad. Om vi antar att de betalade skatt från och med 1 december, borde skattebelastningen uppgå till runt 6 mkr på kvartalsbasis, motsvarande spelintäkter om 40 mkr från Storbritannien (15% skatt). För 2015 kan kan man spekulera om 30-35 mkr i spelskatt. Från och med Q1 2015 kommer Mr Green att särredovisa detta belopp.
 • Spelskatter minskar vinsten, men vinsterna värderas högre av marknaden. Eftersom skattesatsen är relativt låg i Storbritannien (15%), ligger det troligtvis i Mr Greens intresse att öka sina intäkter på bolagets enda reglerade marknad, framförallt efter debaclet i Österrike.
 • Bolaget ger ingen prognos eller vägledning för Q1, annat än ett omnämnande att de höga marknadsföringskostnaderna kommer ge effekt för nästkommande kvartal.

Den negativt lagda blir lite orolig för bolagets marginaler för 2015 utifrån två kvartal med ökade kostnader samt tillkommande spelskatter i Storbritannien från och med nästa kvartal. Utvecklingen i Österrike medför en betydande risk att betala över 100 miljoner i spelskatter retroaktivt, samtidigt som bolagets framtida vinster på marknaden också är i fara att beskattas kraftigt. Onekligen har Österrike stått för en betydande del av bolagets intäkter utanför Norden och bolaget har nu dragit ned på marknadsföringen, så ska bolaget fortsätta växa kraftig måste andra marknader stå för detta.

Den positivt lagda ser ett bolag som växer 30% per år och lägger inte stor vikt vid enskilda kvartal eller (eventuellt) svagare marginal för 2015. Bolagets balansräkning är urstark, exkluderat skattereservationen, och utdelning motsvarar nästan 3,5% direktavkastning i ett tillväxtbolag. Onlinespel på nätet kommer att fortsätta växa kraftigt i Europa och Mr Green har visat att de tar marknadsandelar. Spelskatter innebär lägre risk i verksamheten, menar det positivt lagda.

Aktien stängde dagen ned 7% till 37 kronor.

Länk till rapport
Länk till analys av Redeye

    Print       Email