Loading...
You are here:  Home  >  Nyheter  >  Current Article

Norsk spelutredning föreslår tuffare tag för spelbolagen

By   /  December 30, 2014  /  No Comments

    Print       Email

En statlig utredning för att utreda den norska spelmarknaden tillsattes under sommaren 2013, och i dagarna lämnades rapporten över till den norska regeringen. Norge är per capita en av världens lönsammaste spelmarknader och utgör viktiga marknader för samtliga svenska spelbolag. I vilken utsträckning avslöjar inte spelbolagen, men både Betsson och Cherry har exempelvis norska casinosajter. Norge har haft en fientlig inställning mot spelbolagen vilket bland annat deras betalningsblockader för 3-4 år sedan visar på. Rapporten fortsätter i samma anda, det vill säga hur Norge kan fortsätta att försvåra och motverkar för utländska spelbolag.  I rapporten framkommer följande:

  • 90% av spelreklamen i TV är för utländska spelbolag, trots detta utgör dess marknadsandel blott 9% av den totala spelmarknaden. Totalt uppskattar utredningen att detta motsvarar 1 miljarder NOK, motsvarande något mer i SEK.
  • Norska staten har direkt, eller indirekt, ägande i flera bolag som tillåter reklar från utländska spelbolag. Staten borde då kunna använda sitt inflytande för att stoppa detta menar rapporten.
  • Norge har inlett försök att påverka brittiska myndigheter att förbjuda spelreklam som sänds mot den norska marknaden. Precis som i Sverige sänder flera av bolagen från England.
  • Norges införande av betalningsblockad har misslyckats, vilket var allmänt känt. Utredningen föreslår att blockaden ska fördjupas och att bankerna ska tvingas redovisa transaktioner med spelbolag på uppmaning från norska spelmyndigheten. Staten ska få bemyndigande att vid behov begära att banker upphör med transaktioner som är avsedda för spel.
  • Rapporten visar dock att antalet norrmän som de senaste 12 månaderna spelat hos utländska spelbolag varit konstant sedan 2007/2008. Antalet som spelat hos norska licensierade spelbolag har samtidigt mer än fördubblats sedan 2008.
  • Komissionen förslår även att oljefonder inte ska få investera i spelbolag vilket sker idag.
  • Licensierade spelbolag ska tillåtas lansera lottospel och bingo online, något som inte är möjligt idag.
  • Rapporten tar även upp så kallade sociala spel (Farmville, Candy Crush Saga, Double Down Casino, där spelarna via smart phones och paddor spelar casinoliknande spel där inga vinster utbetalas, men spelaren kan vinna fördelar. Detta är ett relativt nytt och outforskat fenomen som nämns allt oftare eftersom dessa spel har samma drivkrafter som pengaspel, med den avgörande skillnaden att inga monetära fördelar infinner sig för spelaren. Om man tittar på svenska Kings värdering på NASDAQ förstår man att dessa spel är big business.

Vad denna rapport kan komma att innebära återstår att se. Den som känner sig bekväm att läsa norska (det finns en engelsk summering) kan läsa den sextiosjusidiga rapporten.

 

    Print       Email