Loading...
You are here:  Home  >  Net Entertainment  >  Current Article

Ägarförändringar i Net Entertainment

By   /  November 14, 2014  /  No Comments

    Print       Email

LARS KLING HAR MINSKAT TILL 1% KAPITAL, 4,9% RÖSTER (Direkt)

Lars Kling har minskat sitt innehav i Net Ent till motsvarande 1 procent av kapitalet och 4,85 procent av rösterna.

Det framgår av ett flaggningsmeddelande.

ALTRAPLAN BERMUDA ÖKAT TILL 5,3% KAPITAL,14,9% RÖSTER (Direkt)

Altraplan Bermuda har ökat sitt innehav i Net Ent till cirka 2,1 miljoner aktier, motsvarande 5,3 procent av kapitalet och 14,9 procent av rösterna.

Det framgår av ett flaggningsmeddelande, där ägandet före transaktionen den 6 november inte anges.

    Print       Email