Loading...
You are here:  Home  >  Mr Green  >  Current Article

Neutral reaktion på Mr Greens rapport för Q3 2014

By   /  November 7, 2014  /  No Comments

    Print       Email

Mr Greens aktie har historiskt reagerat relativt kraftigt i båda riktningar på rapporter, men under förmiddagen handlades aktien till oförändrade 36,00 kronor. Aktien hade stigit kraftigt veckan inför rapporten efter ett historisk fall i oktober på grund av legala osäkerheter i Österrike.

  • Intäkterna ökade med 35.8% och EBITDA med 34.5%. Mr Green har historiskt legat på runt 35-40% tillväxt med bibehållen eller något minskande marginal, med vissa negativa undantag på rörelsemarginalen.
  • Självrättelsen i enlighet med Österrikes skattelagstiftning är givetvis av största intresse i rapporten och bolaget förtydligar att självrättelsen ska ses som en försiktighetsåtgärd för att undvika skattetillägg, och inte reserverar skattekravet i resultaträkning. Vidare säger bolaget att “Österrike [är] en fortsatt intressant marknad” vilket indikerar självförtroende. En juridisk process kommer att ta flera år, och Mr Green uppger att flera spelbolag i rådande stund har bestridit skatteskyldigheten. Det har, så vitt spelaktier.se känner till, varit tyst från övriga spelbolag om Österrike.
  • Marknadsföringen under kvartalet uppgick till relativt låga 34.9%, ned från 37.7%.
  • På kostnadssidan märks att ‘Övriga Kostnader’ ökar från 18.8% till 21.9% av intäkterna. Denna ökningen sågs även i förra rapporten och beror till stor del av förvärvade Social Thrills och även ökade kostnader för Garbo.
  • Likvida medel uppgår till 136,7m SEK, motsvarande 3.8 kronor per aktie. Utdelningen förra året uppgick till 1,30 per aktie som jämförelse. Kassaflödet är, som för alla spelbolagen, starkt. Resultat före skatt på 29 miljoner växlas ut till 38 miljoner i kassaflöde, 29 rensat för förändringar i rörelsekapitalet.
  • Antalet anställda har ökat till 145 (109), antalet konsulter från 34 (20). Att antalet anställda ökar är naturligt och beror till viss del av Social Thrills. Med denna ökning är det inte rimligt att anta att att rörelsemarginalen kommer att förbättras, snarare uppnås högre vinst genom tillväxt med bibehållen marginal.
  • Bolaget fortsätter att minska sitt beroende från Norden samt öka spelandet via mobilenheter, två positiva aspekter. Som tidigare meddelat har Mr Green sökt licens i UK, vilket kommer att medföra skattekostnader på 15% för UK. Detta motverkas dock av minskad risk.
  • Bolaget kommenterar inte hur Q4 har inletts, vilket bolaget gjorde i förra rapporten och flertalet innan dess. Den negativt lagda kan hävda att det kanske inte finns något positivt värt att notera för oktober månad.

Sammanfattningsvis en rapport enligt förväntan, varken positiv eller negativ. Uttalandena om Österrike, att man inte belastar resultatet och uppger att flera spelbolag bestrider skattekrav i Österrike, får ses som positivt i sammanhanget. Något minskande MF medför ett kortsiktigt bättre resultat, men kan ha negativ effekt för intäkterna framgent. En marginalförbättring ska nog inte förväntas närmaste tiden då bolaget fortsätter att öka kostnaderna i takt med intäkterna. Att Social Thrills och Garbo inte omnämns får betecknas som negativt, osäkerheten huruvida Social Thrills är ett vinnande koncept ökar, och ju längre det förblir okommenterat desto troligare är det att Social Thrill inte kommer att flyga.

Länk till rapport
Länk till analys av Redeye

 

    Print       Email