Loading...
You are here:  Home  >  Analyser  >  Current Article

Analytiker skruvar upp riktkurserna för Unibet efter Q3 2014

By   /  November 1, 2014  /  No Comments

    Print       Email

Efter Unibets starka rapport för Q3 skruvar nu analyshusen up sina riktkurser. Samtliga har sedan tidigare köprekommendation på Unibet. Tidigare har placera.nu upprepat köp och skruvat upp sin riktkurs.

 

SEB Enskilda – “Fortsatt kostnadskontroll i Unibet”

Efter det tredje kvartalet har SEB höjt sina vinstprognoser med 4-5 procent för perioden 2014 till 2016. Resultatet under kvartalet överträffade förväntningarna, trots 10 procents negativa valutaeffekter.

Det framgår av en analys.

Bolagets långsiktiga strategi ser ut att betala sig med tanke på att de verkar plocka marknadsandelar på alla sina huvudmarknader. Det mobila erbjudandet stod under kvartalet för hela 38 procent av spelöverskottet, vilket var bidragande för tillväxten. Fortsatt kostnadskontroll gav dessutom stöd åt den operationella hävstången, vilket är nödvändigt inför 2016 och 2017 då Nederländerna och Sverige väntas omreglera sina spelmarknader, menar banken.

Den organiska tillväxten om 40 procent under det tredje kvartalet var delvis ett resultat av sportbettingens marginaler om 10,1 procent, vilket var bolagets högsta någonsin. Dessa adderade 8 procent till spelöverskottet jämfört med ett normalt kvartal, menar banken. Bolaget har även gynnats av deras oligopolposition på den nederländska marknaden, vilket visserligen kommer att förändras efter att marknaden omregleras under 2016.

Banken noterar även att det ser tuffare ut för tillväxten framöver, och 2015 saknar stora sportevent som OS och VM. Trots detta prognostiseras en 14 procentig vinsttillväxt för Unibet under 2015, drivet av fortsatt tagna marknadsandelar och en operationell hävstång.

För den som accepterar skattetrycket som kommer från och med 2016 är dagens värdering attraktiv, fortsätter banken. Aktien handlas i dag till ett P/E tal om 15x vinstprognoserna för 2015 och till 16x vinstprognoserna för 2016, där ett ökat skattetryck i Nederländerna tas i beaktning.

Riktkursen har höjts från 380 till 460 kronor och rekommendationen köp upprepas.

SEB Equities höjer riktkursen för Unibet till 460 kronor från tidigare 380 kronor. Rekommendationen köp upprepas.

 

Erik Penser Bank höjer riktkursen till 450 kronor (400), upprepar köp

Det framgår av en analys på fredagen.

“Även om kvartalet boostades av gynnsamma matchutfall i slutet av VM så bedömer vi att stark underliggande utveckling fortsätter in i det fjärde kvartalet. Vi justerar därför upp estimaten för bruttospelöverskottet 2014 och 2015 med cirka 2 procent samt ebit-estimaten med cirka 3 procent, framförallt mot bakgrund av stark utveckling i Västeuropa, drivet av Frankrike samt Holland/Belgien, men också på grund av starkare mobiltillväxt än väntat”, skriver Erik Penser.

Erik Penser bedömer sammantaget att det trots en stark kursutveckling för Unibet-aktien under senare tid finns värdemässigt utrymme för en fortsatt kursuppgång.

“Mot bakgrund av våra höjda estimat skruvar vi upp riktkursen till 450 kronor, motsvarande p/e 15,3 samt en direktavkastning på 4,4 procent 2015″, skriver banken.

 

Handelsbanken – Attraktiv kombination av tillväxt och utdelning

Unibet presenterade en stark rapport för det tredje kvartalet den 29 oktober. Drivet av hög försäljningstillväxt och en exceptionellt stark bruttomarginal för sportspel blev rörelseresultatet (EBIT) 27 procent högre än marknaden hade räknat med.

Det skriver Handelsbanken i en analys.

Bruttomarginalen för sportspel efter Free Bets ökade från med två procentenheter till 9,2 procent, att jämföra med Handelsbankens prognos på 6,9 procent.

Enligt Unibet har tillväxten i oktober varit stark, +20 procent i lokala valutor.

“Vi räknar dock med att motvinden från valutaeffekter kommer att dämpa tillväxten till det andra kvartalet 2015. Å andra sidan var det tydligt i rapporten att kassaflödet blivit mycket starkare sedan Kambi avknoppats. Då vår värderingsmodell baseras på kassaflöden innebär detta en stor värdedrivare”, skriver Handelsbanken.

Handelsbanken höjer sina vinstprognoser med 2 procent för 2014-15 för att reflektera den starka utvecklingen i tredje kvartalet, men även påverkan av omreglering i Nederländerna.

“Vi räknar med att Unibet kommer att växa omsättning och vinster även fortsättningsvis och ser samtidigt utrymme för hyfsade utdelningar då bolaget är skuldfritt. Aktien har haft en imponerande utveckling i år (>45%) men vi ser fortsatt potential. Vi upprepar rekommendationen öka“, skriver Handelsbanken.

 

Nordea – Upprepar köp på Unibet efter rapport

Unibet rapporterade mycket starka siffor. Omsättningen uppgick till 80 miljoner pund mot väntade 74 miljoner och motsvarar en tillväxt på 26 procent. Vinsten före skatt uppgick till 18,1 miljoner pund mot väntade 14 miljoner alltså 30 procent över förväntan.

Resultatet dubblades mot tredje kvartalet ifjol. En stark utveckling i rörelsen tillsammans med att Kambi inte längre konsolideras är en viktig förklaring till den starka utvecklingen.

Det har också börjat väl i oktober med en uppgång på 10 procent. Kassaflödet följer med vinsten bra och uppgick till 22 miljoner pund i kvartalet (14).

Unibet har nu en nettokassa på nästan 300 miljoner kronor. Vinstökningen, kassaflödet och den starka balansräkningen talar för en god utdelning i vår.

Marknadens utdelningsförväntningar på motsvarande 15 kronor per aktie ser låga ut.

“Vi ser utrymme förhögre värdering när omreglerade marknad succesivt utgör en allt större del avverksamheten. Vi upprepar köp på Unibet”, skriver Nordea.

 

Danske Bank Markets

Danske Bank Markets höjer riktkursen för Unibet till 500 kronor från tidigare 415 kronor. Rekommendationen köp upprepas.

 

    Print       Email