Loading...
You are here:  Home  >  Nyheter  >  Current Article

Unibet fortsätter imponera – dubblar vinsten för Q3 2014

By   /  October 29, 2014  /  No Comments

    Print       Email

Trots valutamotvind presenterar Unibet ytterligare en mycket stark rapport att lägga till sin växande samling av starka rapporter senaste tiden. Rapporten överträffade kategoriskt förväntningarna på bolaget, exempelvis ökade vinsten per aktie med hissnande 100%. Detta är för ett bolag med ett marknadsvärde över 11 miljarder, få bolag av denna storlek är ens i närheten att uppvisa en sådan vinsttillväxt. För exakt ett år sedan skrev spelaktier om det starka momentum som Unibet befann sig i jämfört både historisk och med sektorkollegan Betsson, och sedan dess har Unibets verksamhet fortsatt utvecklats mycket starkt.

Unibet utfall Q3 2014

 

  • Tillväxten uppgick till 26% i rapporterad valuta, men 40% valutajusterat. Brittiska Pundet har stärkts mot samtliga valutor, speciellt de nordiska. SB-marginalen ökade från 7.2 till 9.2% vilket är en delförklaring till det starka resultatet. Detta är ATH, åtminstone de senaste fem åren. Rensat för avslutningen av VM samt Frankrike var marginalen 8.4%.
  • Sportboken är för första gången (?) större än casino. Övriga produkter minskar, Poker fortsätter sin resa nedåt och tappar 31% på årsbasis.
  • Spelaktier.se skrev tidigare om Unibets förmodade explosiva tillväxt i Frankrike för det andra kvartalet, vilket nu omnämns i rapporten och delvis förklarar den högre SB-marginalen. Västeuropa (främst Holland, Frankrike, Belgien) växte med 80%, hittills under 2014 uppgår tillväxten till 57%. Fantastiska siffror. Norden presterar bara 8% tillväxt och om denna utveckling fortsätter i bara några kvartal kommer Västeuropa att vara Unibets största region.
  • Mobila kanalen stod för 38% av totala spelöverskottet och 55% inom SB vilket är väldigt högt i en branschjämförelse.
  • Q4 har än så länge vuxit med 10% (20% i lokal valuta) vilket indikerar en svagare tillväxt än på länge. Detta är i linje med Betssons uttalande för Q4, varför detta förmodligen kan tillskrivas en svag SB-marginal för början av Q4.
  • Bolaget är återigen skuldfritt och har mycket starka kassaflöden. Nettokassan uppgår till 9.4 SEK per aktie, justerat för kundtillgodohavande. Förra året utbetalades 12,2 SEK per aktie.
  • Om man ska nämna något negativt med rapporten är det tillväxten i Norden och något svaga utsikter för Q4. Precis som för Betsson kan konstateras att konkurrensen i Norden inom exempelvis Casino är mördande. Exklusive SB minskar bolaget sina intäkter från Norden och för 2014 redovisas nolltillväxt. Enligt bolaget är en delförklaring den höga SB-marginalen samt start ups inom kasinosegmentet.

Sammanfattningsvis ytterligare en stark rapport från Unibet. Att ett 11-miljardersbolag ökar sin vinst med 100% från starka jämförelsetal är ovanligt, och räkna med att analytikerna kommer att skruva upp sina förväntningar för 2015 och 2016 samt givetvis riktkursen. Den svaga starten för Q4 föranleder troligtvis ingen uppjustering av estimaten för dito.

Länk till rapporten
Länk till presentationen

    Print       Email