Loading...
You are here:  Home  >  Betsson  >  Current Article

Betsson något över förväntningarna, men underliggande svaghet?

By   /  October 24, 2014  /  No Comments

    Print       Email

Efter Net Entertainments fantastiska rapport igår riktades strålkastarna mot Betsson och VD Magnus Silfverberg. Rapporten var utifrån siffrorna i huvudsak något bättre än väntat, Sportboken och mobila intäkter överraskade positivt, övriga produkter negativt, B2B positivt, B2C negativt, medan en engångskostnad drog ned resultatet, uppvägt av fördelaktiga valutarörelser.

Betsson Q3 2014 tabell uppdaterad

 

 

 • Betsson lägger ned sitt utvecklingskontor för Sportboken i Manila. Flytten blir till Malta och innebär en engångskostnad om 9m , totalt belastas kvartalet med 12.8m  i engångskostnader. Betsson flaggade i sin tidigare rapport att engångskostnader för omorganisation låg i korten, utan att nämna några summor eller för vad. Förväntningarna låg på drygt 3m  i omstruktureringskostnader. Dock rapporteras valutafördelar om 9.7m , vilket tar ut engångskostnaderna i en jämförelse Y/Y.
 • Tillväxten är företrädesvis hänförlig till kraftig tillväxt inom B2B, 49%. B2C växte med blott 7% organiskt, likaså Norden.  Casinoresultatet, rensat för Oranje and Kroon, samt Norden har därmed utvecklats svagt. Konkurrenssituationen inom casino och Norden är, minst sagt, utmanande.
 • Presentationen hade mycket fokus på affärsutveckling vad avser SEO, individuell anpassning av sajterna, digital marknadsföring, produktdifferentiering, etcetera.
 • Betsson lanserade under kvartalet Mega Fortune Dreams, ett jackpotspel tillsammans med Unibet och PAF.
 • Mobilintäkterna utgör 23% av intäkterna, upp med 36% från andra kvartalet 2014. Det är sajterna på nya plattformen som driver tillväxten i mobilen.
 • Oranje and Kroon växte med 17% och har en EBIT-marginal på fantastiska 60.1%. Betsson tror på kraftig tillväxt när marknaden regleras.
 • Betsson har växt sekventiellt fem kvartal i rad (alltså i jämförelse med föregående kvartal), vilket inte har hänt sedan 2007. Detta beror på minskat säsongsmönster på grund av VM 2014, men främst tack vare förvärvet av Oranje and Kroon i början av året.
 • SB marginalen ökade från 6.9% till 8.5%, vilket är den bakomvarande orsaken till resultatförbättringen samt givetvis förvärvet.
 • På det legala området präglades kvartalet av EU-kommissionens beslut att stämma den svenska staten för dess spellagstiftning. Detta fick mycket uppmärksamhet och kommenterades av såväl Regeringen, Betsson samt Unibet. Betsson upprepar sin prognos att Holland reglerar sin marknad Q1 2016. Tyskland har under kvartalet utfärdat licenser till 20 operatörer, men stött på patrull med diverse överklaganden.
 • Intäkterna för fjärde kvartalet har startat i linje med tredje kvartalet, men underliggande KPI:er är starkare, vilket förklaras av lägre SB-marginal initialt i Q4. Innevarande kvartal är säsongsmässigt starkare än Q3, varför utblicken är ett svaghetstecken.
 • Nordicbet, CasinoEuro, Triobet samt Oranje and Kroon ligger fortfarande på den gamla tekniska plattformen. Migreringen av Triobet pågår.

Akten hade vid 09:55 handlats ned drygt 1%. Handelsbanken hade förutspått en positiv reaktion på rapporten.”Till följd av en något försiktig guidning för det fjärde kvartalet, tror vi att aktien bara stiger med ett par procent i dagens handel”, menar Handelsbanken.

Länk till rapporten
Länk till presentationen (där även PDF finns för nedladdning)

 

 

    Print       Email