Loading...
You are here:  Home  >  Unibet  >  Current Article

Unibet uttalar sig om EU-kommissionens besked

By   /  October 16, 2014  /  No Comments

    Print       Email

Unibet är först ut att kommentera dagens händelse att EU-kommissionen drar Sverige inför EU-domstolen.

Efter EU-kommissionens besked: Nu krävs en modern och rättvis spelmarknad

Idag har EU-kommissionen beslutat att dra Sverige inför EU-domstolen eftersom Sverige inte följer EU-lagstiftningen inom områdena online betting och poker.  Detta är första gången som en medlemsstat hamnar i EU-domstolen för att ha brutit mot lagstiftningen inom online-spel. 

– Detta är ett genombrott och visar på behovet av att förändra och modernisera den svenska spelmarknaden. Vi lever i en digitaliserad värld där kunden har makten. Då går det inte att hålla fast vid en uråldrig spellagstiftning i ett land eftersom marknaden är internationell, säger Peter Alling, Nordic Public Affairs Manager på Unibet.

Det var i november 2013 som EU-kommissionen uppmanade den svenska regeringen att säkerställa att Sverige inte bryter mot EU:s lagstiftning inom områdena online betting och poker. EU-kommissionen hävdar att Sverige inte har genomfört nödvändiga ändringar i den svenska lotterilagstiftningen för att göra den förenlig med EU:s lagstiftning på området.

– Spelföretagen är en del av den nya digitala underhållningsindustrin, sysselsätter tusentals människor och har funnits på marknaden i snart två decennier. Istället för att till varje pris klamra sig fast vid ett spelmonopol som strider mot EU-lagstiftningen borde vi gemensamt diskutera hur vi kan utforma en modern ansvarsfull spelmarknad i Sverige, säger Peter Alling.

Europeiska kommissionens pressmeddelande:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1150_en.htm

    Print       Email