Loading...
You are here:  Home  >  Nyheter  >  Current Article

EU beslutar att dra Sverige inför EU-domstolen avseende spellagstiftningen

By   /  October 16, 2014  /  No Comments

    Print       Email

EU har under lång tid kritiserat Sverige för dess spellagstiftning som inte anses vara i linje med EU-lagstiftning. I ett pressmeddelande från EU-kommissionen idag meddelas att EU drar Sverige inför EU-domstolen för att svensk spellagstiftning inte efterlever EU:s lagstiftning. Den 20 november uppmanade EU-kommissionen Sverige att vidta åtgärder för att tillse att den nationella lagstiftningen är i linje med gällande EU-rätt, något som inte hörsammats av Sverige. Nu drar alltså EU Sverige inför EU-domstolen efter år av uppmaningar. Kommissionen inledde sitt överträdelseförfarande mot Sverige redan 2007.

Changes to the Swedish gambling law in order to make it compliant with EU law have long been envisaged but never implemented.

Kommissionen riktar även specifik kritik mot tillhandahållande av nätpoker, som EU anser inte sker  med adekvat kontroll och utan en konsekvent hållning.

In the second case, the referral to the Court of Justice is based on restrictions on the provision and promotion of online poker games. The Commission is of the opinion that the exclusive right holder is not subject to adequate control by the Swedish authorities and that the restrictive policy in the area of poker games is not consistent as the Swedish authorities tolerate the unauthorised offer and promotion of poker games.

Nyhetsbyrån konstaterar i sitt telegram att

EU-länder har rätt att begränsa tillhandahållandet av speltjänster från ett EU-land till ett annat för allmänintressets skull, som för konsumentskydd eller för att förebygga kriminell verksamhet.

Men åtgärderna måste vara “lämpliga, nödvändiga och proportionella”. Och EU-länderna måste bevisa att ett verkligt problem finns som ska åtgärdas.

Skyddet av allmänintresset måste också ske på ett konsekvent och systematiskt sätt.

 

Läs pressmeddelande från EU-kommissionen
Läs Nyhetsbyrån Direkts telegram
Läs tidigare artikel från mars 2014 på spelaktier.se

 

    Print       Email