Loading...
You are here:  Home  >  Mr Green  >  Current Article

Mr Green faller på Q2 rapport

By   /  August 15, 2014  /  No Comments

    Print       Email

Marknaden gillade inte Mr Greens rapport för den andra kvartalet 2014 och handlade ned aktien knappt 6% under dagen. Tillväxten är fortsatt hög, 40%, men EBITDA-marginalen var svagare än väntat, 23,8% jämfört med 28,0% föregående år. Detta berodde inte på marknadsföringen, utan övriga kostnader och kostnad sålda varor.

Under kvartalet förvärvades resterande aktier i Garbo.com och Social Thrills (läs separat artikel) vilket innebär att dessa konsolideras, vilket ökar kostnadsmassan utan att nämnvärt påverka intäkterna. Exempelvis har antalet konsulter ökat från 20 till 38, vilket bolaget anger beror delvis på Social Thrills. Social Thrills hade 6m SEK I kostnader för 2014, och i princip inga intäkter. Garbos intäkter under 2014 uppgår till 0.5m SEK och en total resultatpåverkan om minus 1.3m SEK.

Aktien utvecklades starkt inför rapporten vilket även kan ha spelat in i nedgången. Aktier för 9.5m SEK bytte ägare under handelsdagen, där Mr Green tidvis dippade till 38,00 kronor, att jämföra med 40,70 vid stängning.

Mr Green fortsätter att minska sitt beroende av Norden som stod för 54% av spelöverskottet, en nedgång från 67% föregående år. Intäkter från mobilen uppgår till knappt 24%. Starten på Q3 har enligt rapporten varit positiv:

 Vi kan även se att trenden håller i sig i början av juli med en mycket stark tillväxttakt.

 

Länk till rapporten

 

    Print       Email