Loading...
You are here:  Home  >  Net Entertainment  >  Current Article

Net Entertainment slår förväntningarna för andra kvartalet

By   /  July 12, 2014  /  No Comments

    Print       Email

Net Ent släpper ytterligare en stark rapport med kraftig tillväxt och förbättrade marginaler kombinerat med urstarkt kassaflöde. Kronförsvagningen och ovanligt många ’set up fees’ har bidragit positivt under kvartalet. Bolaget lanserade 13 kunder under kvartalet och tecknade två ’Tier 1’ avtal med Full Tilt Poker och William Hill, den sistnämnda för landbaserat spel i Storbritannien. I torsdags, dvs efter kvartalets utgång, tecknade Net Ent ett globalt avtal med bwin/party. Bolaget meddelar även att de skickar sin Malta-VD Björn Krantz till USA för att etablera sig på den nordamerikanska spelmarknaden. På det legala området kommer Net Ent att söka licens i UK samt utvärderar både Spanien och marknader i Asien.

Andra kvartalet 2014

 • Intäkterna för andra kvartalet ökade med 37,8 % till 205,0 (148,7) MSEK. Väntat 189 mSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 56,7 (38,7) MSEK, en ökning med 46,6 %. Väntat 49.5 mSEK.
 • Rörelsemarginalen var 27,7 (26,0) %
 • Resultat efter skatt uppgick till 52,5 (39,6) MSEK
 • Vinst per aktie  uppgick till 1,33 (1,00) SEK före respektive 1,32 (1,00) SEK efter utspädning
 • Tio licensavtal med nya kunder tecknades, 13 nya kunders kasinon driftsattes

Övrigt

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppvisar en extrem utveckling och ökade från 46.6 mSEK till 117.6 mSEK, förvisso till stor del på grund av gynsamma fluktationer i rörelsekapitalet och momsutbetalningar.
 • Bolaget meddelar att om kursen SEK/EURO är konstant kommer den operativa marginalen att förbättras jämfört med 2013.
 • Bolaget har en nettokassa på 119 mSEK och är fortsatt skuldfria.
 • Totalt har 27 kunder driftsatt bolagets Live Casino, en ökning från 18 operatörer i slutet av mars. Utvecklingen i Live Casinot särredovisas inte utan faller under Roulette och Black Jack. Utifrån detta faktum tycks intäkterna vara fortsatt mycket blygsamma.
 • Bolaget meddelade i förra rapporten att bolaget, tillsammans med de övriga större spelleveratörerna, kommer att avsluta samarbeten med operatörer som tar emot spel från italienska kunder utan licens. Detta kan  ha vissa effekt på intäkterna ifall dessa intäkter inte kanaliseras genom de befintliga licensierade aktörerna eller att dessa aktörer söker license.
 • Q3 är säsongsmässigt svag, och färväntas uppvisa samma mönster i år.

Sammanfattningsvis ytterligare en stark rapport från Net Entertainment, en av många senaste året.

Aktien stängde på 162 kronor, en uppgång på knappt 4%.

Rapport för Q2 2014
PDF-presentation för Q2 2014
Telefonkonferens Q2 2014

    Print       Email