Loading...
You are here:  Home  >  Mr Green  >  Current Article

Mr Green tillbaka i mycket god form

By   /  May 9, 2014  /  No Comments

    Print       Email

Mr Green är tillbaka efter den svaga rapporten för fjärde kvartalet, och visar upp en urstark rapport för första kvartalet. Aktien rusar 7% i öppningshandeln. Intäkterna ökade med 42% och resultatet med 51%. Antalet aktiva kunder ökade med knappt 6% vilket förklaras med att bolaget erbjuder färre free-spins-kampanjer vilket tidigare gav missvisande hög aktivitet. Betsson har uppvisat samma tendens under en längre tid med samma motivering, så Mr Greens förklaring förefaller trovärdig.

Mr Green uppvisar även ett urstarkt kassaflöde och har en stark finansiell situation med 142 miljoner (95 miljoner efter utdelningen i maj) SEK på banken och inga skulder. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 41 miljoner för kvartalet att jämföra med 1,5 miljoner för Q1 2013. För hela 2013 redovisades ett kassaflöde om 76,5 miljoner, således har Mr Green redan under Q1 presterat 50% av kassaflödet för hela 2013.

Mr Greens avskrivningar om 5 miljoner per kvartal (som inte påverkar kassaflödet) av kundavtal fortgår och beräknas påverkar resultatet i ytterligare 4 kvartal. Resultatet efter skatt uppgick till 0,65, upp 15% från Q1 2013.

En enkel räkneövning: Mr Green har ökat intäkterna varje kvartal sedan Q2 2012, och rörelseresultatet samtliga kvartal förutom Q4 2013. Med ett försiktigt antagande att Mr Green presterar 35 miljoner i rörelseresultat för resterande kvartal, det vill säga något under Q1, erhålls ett rörelseresultat om drygt 142 miljoner. Börsvärdet uppgår till 1 400 miljoner, nettokassan till 142 miljoner minus utdelningen om 46.6 miljoner. Detta ger ett EV/EBITDA på 9 vilket är klart lägre än konkurrenterna. Lägg därtill att Mr Green växer kraftigt, och Mr Green framstår fortfarande som det bästa alternativet i spelsektorn.

    Print       Email