Loading...
You are here:  Home  >  Betsson  >  Current Article

Betsson något bättre än förväntningarna

By   /  April 25, 2014  /  No Comments

    Print       Email

Betsson släpper på morgonen en rapport som var marginellt över marknadens förväntningar, som förvisso var ganska lågt ställda för kvartalet. Intäkterna kom in 8 miljoner (<1%) över förväntan, och rörelseresultatet 9 miljoner (<1%) över förväntan. Valutorna har dock gått emot bolaget vilket håller tillbaka tillväxten, exempelvis har norska kronan tappat 7% sedan förra året.  Det är svårt att penetrera siffrorna i rapporten eftersom det finns en betydande effekt av valutor samt förvärvet av Automaten och Orange and Kroon. Andra kvartalet har inletts i linje med genomsnittliga intäkterna för första kvartalet.

Länk till rapport
Länk till videopresentation

Första kvartalets bruttoresultat i B2C uppgick till 433,7 (374,7) mkr. Automatenvarumärkena ingår sedan första april 2013 i B2C från att tidigare ha ingått under B2B, och bidrog under första kvartalet med 34,2 mkr i bruttoresultatet. Under kvartalet har förvärvet av Oranje och Kroon Casino bidragit till B2C med 18,2 mkr.

Rensat för Automaten och Oranje och Kroon Casino blev ökningen 433.7-34.2-18.2- 374,7= 6,6 vilket innebär en tillväxt under 2%. Att Q2 startat som Q1 är positivt, dock framkom att detta inte är rensat för Orange and Kroon vilket förtar det positiva ur det uttalandet. B2B växte, justerat för  Automaten, med 8% och den underliggande aktiviteten rapporteras som stark.

I övrigt framkommer att övriga produkter och poker minskar kraftigt, från 20.1 respektive 30.6 till 7.4 respektive 23.4. Tillsammans har dessa produkter tappat 19.6 msek, eller 39%.

Om Betsson hade ägt Oranje och Kroon Casino under hela första kvartalet och inga förvärvskostnader skulle belastat resultatet hade  förvärvad verksamhet därmed bidragit till intäkterna  med 80,7 mkr och till rörelseresultatet med 48,3 mkr.
Oranje och Kroon Casino kommer att bidra med stabil intäkts- och vinsttillväxt under de kommande kvartalen.

1234

Aktien var klockan 11.00 upp 1.7% till 240 kronor.

 

 

 

    Print       Email