Loading...
You are here:  Home  >  Mr Green  >  Current Article

Mr Green förvärvar sina intressebolag

By   /  April 16, 2014  /  No Comments

    Print       Email

Mr Green har beslutat att förvärva sin två intressebolag Garbo.com samt Social Thrills. Bolaget betalar 500 000 Euro for Garbo.com, exkluderat eventuellt tilläggsköpeskilling till minoritetsägare som innehar 21.1% av aktierna. Hur stor denna eventuellt tilläggsköpeskilling kan uppgå till framgår inte. Mr Greens VD är inte föremål för en tilläggsköpeskilling enligt pressmeddelandet.

Social Thrills förvärvas till ett maximalt belopp om 16.63 Mkr inklusive tilläggsköpeskilling. Detta värderar Social Thrills till 28.5 Mkr. I årsredovisningen framgår att:

Det finns en del kvar att göra inom Spin Tower Casino fram tills produkten är redo för en skarp lansering.  Mr Green har investerat 18.9 MSEK i bolaget, för en ägarandel om 42%.

Transaktioner med närstående riskerar alltid att bli kladdiga, inte sagt att så nödvändigtvis är i fallet i Mr Green. Transferator, som förvärvade Mr Green tidigare och sedan delade ut det till aktieägarna, säljer sina 23% av bolaget. Övriga aktier innehavs av privatpersoner,troligtvis närstående till Mr Green, Transferator eller dess huvudägare.

Mr Green hade tidigare att konsultavtal med närstående som upphörde i slutet av 2013. Med dagens annonserade affär ska inte Mr Green ha några kommersiella avtal eller ägarkopplingar med närstående. Som aktieägare är det givetvis svårt att bilda sig en uppfattning huruvida värderingen av Social Thrills är rimlig och hur bolaget hanterat denna delikata situationer. Pressmeddelandet, som presenteras nedan, är sparsamt speciellt vad avser den större transaktionen, Social Holdings.

————————————————————————————————————————————————-

MR GREEN

Mr Green & Co köper Garbo och Social Thrills (Aktietorget)

– Det här är två bolag som är inriktade mot två strategiskt mycket intressanta målgrupper. Garbo.com vänder sig till kvinnor som främst spelar via mobila enheter – en inriktning som bolaget är i stort sett ensamt om. Spel på Facebook växer snabbt och här är Social Thrills mycket väl positionerat, säger Mikael Pawlo, VD Mr Green & Co och fortsätter:
– Det finns möjlighet till betydande synergier mellan de förvärvade bolagen och Mr Green, både på marknadssidan och när det gäller spelutveckling.

Köpeskillingen för DSRPTV uppgår till 500 000 euro. För minoritetsaktieägarna – som äger 21,1 procent av aktierna – kan en tilläggsköpeskilling utgå. Mikael Pawlo, VD för Mr Green & Co, som via sitt bolag Derzhava Holding Ltd äger resterande 78,9 procent av aktierna är däremot inte berättigad för en tilläggsköpeskilling.

Green Gaming Group plc ägde sedan tidigare 41,85 procent av aktierna i Social Holdings. För resterande 58,15 procent av aktierna uppgår köpeskillingen till maximalt 16,63 Mkr inklusive tilläggsköpeskilling. Initialt betalas 2,22 Mkr.

 

    Print       Email