Loading...
You are here:  Home  >  Nyheter  >  Current Article

EU sätter press på Sveriges spellagstiftning

By   /  March 17, 2014  /  No Comments

    Print       Email

Sverige spellagstiftning är inte förenlig med EU-rätten vilket EU lät meddela Sverige redan 2007, för att i november 2013 skicka ett varningsbrev till Sverige med hot om stämning. Att Sverige medvetet drar benen efter sig är uppenbart och nu försöker man vinna ytterligare tid.

Saxat från Nyhetsbyrån Direkt:

Den svenska regeringen vill att EU-kommissionen skjuter på att dra det svenska spelmonopolet inför EU-domstolen medan Sverige arbetar fram en ny spellagstiftning, som ska tillfredsställa EU-lagstiftningen.

Det sade Erik Thedéen, statssekreterare i finansdepartementet, i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt efter hans möte på fredagen med Olivier Guersent, kabinettschef hos inre marknadskommissionär Michel Barnier.

Mötet ersatte det inställda mötet den 6 februari mellan Michel Barnier och finansmarknadsminister Peter Norman.

“Den svenska regeringens förhoppning är att kommissionen ska frysa överträdelseförfarandet. Men vi fick inga besked om de ska stämma oss eller inte”, sade Erik Thedéen.

Statssekreteraren förklarade den svenska inställningen för kommissionen, att en del av kritiken är obefogad och att en förändringsprocess pågår.

Kommissionen inledde sitt överträdelseförfarande mot Sverige 2007 och krävde att Sverige ändrar sin lagstiftning för sportvadslagning eftersom den ansågs diskriminera privata aktörer och inte stå i proportion med de sociala målen. Kommissionen ansåg också att de statliga spelbolagen inte är icke-kommersiella eftersom de har årliga intäktsmål och använder en aggressiv marknadsföring.

Den 20 november i fjol skickade kommissionen ett sista varningsbrev till Sverige och sade att man nu var beredd att stämma i EU-domstolen om Sverige inte omedelbart ändrar lagstiftningen.

Erik Thedéen tillbakavisade nu kommissionens kritik om aggressiv marknadsföring för kabinettschefen.

“Om man tittar på de totala marknadsföringskostnaderna så står de oreglerade aktörerna för 60 procent, och de står för 15 procent av spelmarknaden. Det är i den miljön Svenska Spel ska bibehålla sina marknadsandelar. Det är viktigt att förstå”, sade statssekreteraren.

Han höll dock delvis med om att förändringsprocessen går långsamt i Sverige. Men förutom att det är nödvändigt eftersom frågan har stor politisk sprängkraft i Sverige så har det också gått långsamt eftersom kommissionen har ändrat sin inställning till spel. Nu tillåter man mycket olika modeller så länge de är konsekventa och icke-diskriminerande.

Erik Thedéen förklarade för Olivier Guersent Sveriges förändringsarbete: att Lotteriinspektionen studerar Danmarks och Finlands modeller som möjliga förbilder för Sverige, att tillståndsgivningen för Svenska Spel och ATG ska flyttas från regeringen till Lotteriinspektionen, samt att främjandeförbudet utreds.

“Med denna tidtabell hamnar man i november-december. Det förklarade jag för Guersent, så att de ska förstå att det finns en handlingsplan”, sade Erik Thedéen.

Kommissionen gav ingen indikation om sitt framtida agerande, men parterna enades om att hålla en dialog på tjänstemannanivå.

“Vi hoppas att de inte stämmer oss. En stämning är något som skulle stöka till en process som annars är rätt bra. Det gör i alla fall inte att det går snabbare”, sade Erik Thedéen.

    Print       Email
  • Published: 7 years ago on March 17, 2014
  • By:
  • Last Modified: March 17, 2014 @ 2:37 pm
  • Filed Under: Nyheter