Loading...
You are here:  Home  >  Betsson  >  Current Article

Betsson fullbordar förvärvet av Orange och Kroon

By   /  March 4, 2014  /  No Comments

    Print       Email

Betsson har idag slutfört förvärvet av Orange och Kroon vilket innebär att intäkter från dessa sajter därmed tillfallet Betsson från och med 4 mars. Förvärvet finansieras genom en apportemission om 2 564 028 aktier á 207 kronor, motsvarande 530 753 796 SEK samt resterade del kontant upp till 100 MEUR. Utöver detta tillkommer 2.3 MEUR avseende förvärvade likvida medel och resultat. Följande tabell förklarar likviden.

Aktier                       530 754
Likvida medel            355 393
Extra betalning                20,4

Förväntad tilläggsköpeskilling uppgår till 266 MSEK, men kan bli upp till 399 MSEK.

Justerat för de nya aktierna, vilket ökar antalet aktier med 5.8%, borde utdelningen justeras från 9.71 SEK per aktie till cirka 9.06 SEK. Förvärvet får full effekt från och med Q2 2014. Gissningsvis kommer Q1 2014 att belastas med förvärvsrelaterade kostnader, bolaget meddelade tidigare att förvärvs- och integrationskostnader beräknas till 30 MSEK, återstår att se hur stor del av denna summa som tas i Q1 rapporten.

Betsson avser att bibehålla bolagets utdelningspolicy framgent genom att utnyttja dess befintliga kreditfacilitet.

 

    Print       Email