Loading...
You are here:  Home  >  Mr Green  >  Current Article

Mr Green faller på rapport

By   /  February 21, 2014  /  No Comments

    Print       Email

Mr Greens rapport föll inte marknaden i smaken och aktien är vid skrivande stund ned drygt 6% på en annars stigande börs. Aktien var temporärt ned 10% i morgondagens handel. Det som stod ut negativ var rörelseresultatet som minskade med 28.5%, vilket utgör ett trendbrott för Mr Green.

Mr Greens omsättnings och vinsttillväxt

Sammanfattning

 • Intäkterna ökade med 35%, rörelseresultatet minskade med 28.5%.
 • EBITDA-marginal om låga 13.7% (26%). Detta är den lägsta marginalen sedan Q2 2012.
 • Aktiva kunder ökade med 48% till 85 887. Ökning från tredje kvartalet uppgår till 30%.
 • Mr Green redovisar för första gången en geografisk fördelning av sina intäkter. Norden står för 62% (75%), Övriga Europa för 38% (24%) av spelöverskottet. Övriga världen har en obetydlig andel av spelöverskottet. Andelen intäkter från den nordiska marknaden är nog mindre än vad som förväntades.
 • Marknadsföringskostnaderna har ökat från 36.8 till 65.0 MSEK, en ökningen med 77%. 48% av spelöverskottet återinvesteras i MF, vilket är 15-20 %-enheter över Unibet och Betsson.
 • Övriga kostnader och KSV är någorlunda stabila, upp till 38.6 från 37.5% av spelöverskottet.
 • Bolaget transaktioner med närstående uppgår till 7.6 MSEK för Q4. Dessa tjänsteavtal upphörde i slutet av 2013. Huruvida detta kommer att minska den totala kostnadsmassan, eller ifall dessa kostnader uppkommer på annat sätt framkommer inte. Men det kan finnas en positiv effekt av att dessa närståendetransaktioner upphör.
 • Avskrivningarna har ökat med 150% på årsbasis. Denna ökning syntes redan i rapporten för Q3. Ökningen är hänförlig till avskrivningar av databasen samt ökade avskrivningar av balanserade utvecklingskostnader. Bolaget estimerar att avskrivningar av databasen kommer att uppgå till 4.9 MSEK i de nästföljande sex kvartalen. Notera att dessa inte påverkar kassaflödet och att avskrivningen av databasen är en, i detta fall märklig, konsekvens av förvärvet av Mr Green av Transferator, som sedan delades ut till aktieägarna.
 • Investeringarna är relativ stabila i absoluta tal senaste två åren, och som andel av spelöverskottet faktiskt minskande.
 • Bolaget pekar på att effekten av marknadsföringen har varit lägre än normalt eftersom bolaget har gått in i nya marknader. Effekten av MF är lägre på nya marknader än befintliga initialt. Från och med december skall dock effekten ha normaliserats, även fast detta fenomen kommer att återkomma från tid till annan.

Helåret

 • Vinsten uppgick till 102.2 MSEK, 1.65 SEK per aktie.
 • Utdelning 1.30 SEK per aktie genom ett så kallat automatiskt inlösensförfarande, aktuell direktavkastning 3.7%. Utdelningen uppgår till totalt 46.6 MSEK.
 • Kassan uppgår till cirka 90 miljoner SEK rensat för kundmedel och reservering för potentiella jackpotvinster.

Triggers för 2014 – för den positiva

 • Tunga investeringar i MF under andra halvåret växlas ut i ökad aktivitet och intäkter under 2014.
 • Positiva tongångar om december och början av Q1 från bolaget.
 • Aktien handlas till 3.7% direktavkastning, utdelning bedöms uthållig då bolaget har starka kassaflöden och välfylld kassa.
 • Transaktioner med närstående upphör, vilket kan innebära en kostnadsminskning.
 • Social Thrills har lanserat beta-version av Spin Towers på Facebook, garbo.com en option som kan falla väl ut under 2014/2015.
 • Avskrivningar av databasen upphör i mitten av 2015.

Negativa triggers för 2014 – för den negativa

 • Marknaden negativa till de två senaste rapporterna.
 • Det försämrade rörelseresultatet utgör ett trendbrott för Mr Green.
 • Marknadsföringen ökade med 77% och bolaget behöver investera mer pengar för att åstadkomma tillväxt. Bolaget uppger att kvartalets marknadsföringsinvesteringar utväxlar sämre än tidigare.
 • Benhård konkurrens i Norden från Betsson, Unibet, Leo Vegas och alla övriga kasinon som lanserats senaste åren.
 • Ny VD för Maltabolaget.
 • Oklara intjäningsmöjligheterr för Social Thrills samt Garbo.com som kommer att driva kostnader kortsiktigt.

Länk till rapport

    Print       Email