Loading...
You are here:  Home  >  Betsson  >  Current Article

Betsson förvärvar kasinosajter mot den holländska marknaden

By   /  February 7, 2014  /  No Comments

    Print       Email

I samband med sin bokslutskommuniké för 2013 meddelar Betsson att de förvärvar en privatägt spelbolag baserat på Malta, med två sajter som riktar sig mot den holländska marknaden. Aktiens positiva utvecklingen under dagen beror på detta förvärv snarare än rapporten, som kom in svagt. Nedan pressmeddelandet i sin helhet.

Betsson AB förvärvar ledande kasinooperatör i Holland 
Betsson AB förvärvar en privatägd online-spelbolagsgrupp (”Oranje och Kroon”) baserad på Malta bestående av Oranje Casino, Kroon Casino samt en affiliate-verksamhet. Bolagen är huvudsakligen inriktade mot den holländska marknaden och Kroon Casino har även närvaro i Belgien.

”Med förvärvet erhåller Betsson ett strategiskt fäste i Holland och blir en av de största  aktörerna på den holländska marknaden vilken förväntas omregleras under 2015. Detta skulle innebära att Betssons vinster från lokalt reglerade marknader ökar till över 25 procent av koncernens totala vinst. Affären ger också Betsson en större och mer betydande närvaro i kontinental Europa”, säger Magnus Silfverberg, VD och koncernchef för Betsson AB.

2013 hade Oranje och Kroon intäkter på 32,5 miljoner euro och en EBIT på 22,1 miljoner euro, motsvarande en EBIT-marginal om 67,8 procent. Antalet registrerade kunder uppgår till 209 000. Utöver det tillförda resultatet bidrar affären med mer än 300 nya domäner, en Belgisk licens samt ett antal egenutvecklade och exklusiva casinospel. Betsson förvärvar Oranje och Kroon av tre entreprenörer. Dessa kommer efter förvärvet att fortsätta arbeta som rådgivare åt Betsson. Betsson har även säkrat övriga nyckelpersoner för fortsatt  anställning.

Betsson förvärvar en kombination av aktier och inkråm från säljarna för den initiala köpeskillingen uppgående till 100 meur (enterprise value), varav 60 meur kommer att överföras i form av Betsson-aktier och resterande 40 meur avser kontanta medel. Den initiala köpeskillingen motsvarar 4,5 gånger EBIT 2013. Utöver den initiala köpeskillingen kan en kontant tilläggsköpeskilling komma att utgå, baserat på utfallet av den förutsedda omregleringen i Holland. En mer fördelaktig reglering för Betsson innebär en högre tilläggsköpeskilling. Tilläggsköpeskillingen kan uppgå till högst 45 meur, vilket innebär en total köpeskilling om högst 145 meur, vilket motsvarande 6,6 gånger EBIT för 2013. Förväntad tilläggsköpeskilling är 30 meur, vilket innebär en total köpeskilling om 130 meur, motsvarande 5,9 gånger EBIT för 2013.

 

__ __ __ __ __

 

Kommentarer


  • Det förvärvade bolaget är extremt lönsamt.
  • Till skillnad från Betsafe och Nordic Gaming, är sajterna rena casinosajter med störst fokus på en marknad, Holland. Bolaget har endast 30 anställda.
  • Förvärvs- och integrationskostnaderna uppskattas till SEK 30m.
  • Det förvärvade bolaget har i förhållande till intäkterna, mycket få registrerade spelare. Troligen har bolaget en lojal kundkrets av VIP-spelare.
  • Med affären kommer en belgisk licens+ potentiellt värdefulla domäner (casino.nl, onlinecasino.nl, idealcasino.nl). Utöver detta har bolaget utvecklat egna casinospel, oklart vilken kvalité och omfattning denna verksamhet omfattar.
  • Betsson uppskattar slutgiltiga priset till €130m, motsvarande en EBIT multipel på 5.9. Detta är cirka hälften av vad Betsson värderas till för sin befintliga verksamhet. Utifrån detta perspektiv ser förvärvet väldigt bra ut.
  • Holland står inför en återreglering med en föreslagen skattesats om (förenklat)  22% av spelöverskottet, alla produkter avses tillåtas. Införandet väntas ske i slutet av 2015.
  • Sajterna, Oranje Casino samt Kroon Casino, är precis som Betsson licensierade i Malta. Sajterna är omoderna och har en look and feel som ser flertalet år gamla ut. Den förstnämnda är på holländska, vilket är emot spelmyndighetens uppmaning inför stundande omregleringen av marknaden.
  • Förvärvet väntas slutföras i slutet av Q1 2014, och finansieras med både aktier och kontanta medel. En utspädning föreligger alltså.
  • Betsson ser möjlighet att öka intäkterna från sajterna med Betssons utvecklade teknologi och know-how.
    Print       Email