Loading...
You are here:  Home  >  Mr Green  >  Current Article

Stockpicker rekommendar köp i Mr Green

By   /  January 17, 2014  /  No Comments

    Print       Email

Stockpicker har kortfattat analyserat Mr Green och finner den köpvärd med ett motiverat värde om 50-70 kronor. Aktien handlades till 38.30 vid analystillfället.

Trots att tillväxten tycks bromsa in något anser vi ändå att marknaden dragit alltför stora växlar av både insiderförsäljningar och det lägre EBIT-resultatet. Det senare var den främsta anledningen till att Q3-resultatet uppgick till 17,6 Mkr istället för 23,5 Mkr vilket hade varit fallet om avskrivningarna varit lika stora som föregående kvartal. Ser vi istället till EBITDA, där de stora avskrivningarna förbises, uppgick detta vinstmått till 31,5 Mkr för Q3 samt 83,5 Mkr för de första nio månaderna. Det är då 45,3 % respektive 300 % bättre än motsvarande perioder föregående år.

Länk till  hela analysen.

    Print       Email
  • Published: 7 years ago on January 17, 2014
  • By:
  • Last Modified: January 16, 2014 @ 9:33 am
  • Filed Under: Mr Green
  • Tagged With: